17 MAY2023

DET ÄR LÄTT ATT KÖRA EN HUSBIL OM DU KÄNNER TILL VAD DE MEST ANVÄNDBARA VÄGSKYLTARNA BETYDER

RESA I HUSBIL

Även om du har ett koncept hur man kör en bil skiljer husbilen sig i storlek och vikt från en bil. Det är därför viktigt att hålla utkik efter de vägskyltar som ger specifik information om bredd-, höjd- och viktgränser. I Europa kan vi räkna med att skyltarna är de samma, endast i vissa länder, t.ex. Irland och Sverige, ändras bakgrundsfärgen på vissa faro- och förbudsskyltar (gul i stället för vit). Eller så ändras bakgrundsfärgen på skyltar som visar en motorväg: grön i vissa länder (t.ex. Italien), blå i alla andra.

Alltid användbara, aldrig banala

Vissa vägskyltar är väsentliga för husbilsförare. Tänk på skylten "avstängd väg": den som kör in på en väg som inte har någon utfart kan bli tvungen att vända om, vilket kan vara svårt med en husbil. Samma sak gäller skylten som visar en trång vägpassage: om körbanan blir smalare måste man vara försiktig eftersom husbilen är bredare än en bil. Samma sak gäller skyltarna "ge företräde vid växelvis enkelriktade gator" och "företräde vid växelvis enkelriktade gator", som visar på en avsmalning av vägen som inte tillåter att två fordon kan passera samtidigt.

Just eftersom husbilar är annorlunda än bilar är det viktigt att uppmärksamma de skyltar som anger "genomfart förbjuden" för fordon som överskrider vissa dimensioner (en rund skylt som anger högsta tillåtna storlek i höjd, bredd eller längd).

Var försiktig vid starka vindar och branta sluttningar

En viktig skylt är den som anger "kraftig sidvind" (med symbolen "vindstrut"): genom att slå mot husbilens stora sidoyta kan vinden göra fordonet instabilt. Husbilens stora massa gör att man måste vara försiktig i branta ned- och uppförsbackar: föraren varnas av särskilda triangulära vägskyltar med en lutande linje (ned- eller uppförsbacke) och lutningen i procent (t.ex. 10 % innebär att höjdskillnaden är 10 meter för varje 100 meter).
Det är alltså lättare och säkrare att resa med vår husbil på Ducato-chassi om vi uppmärksammar vägskyltarna.

Lär dig mer om förarsäkerhet i vår husbil på Ducato-chassi.