GARANTI

​​När du köper ett Fiat Professional husbilschassi, får du omedelbart fördelarna med en tjänst som har framtagits för att du ska kunna resa riskfritt och utan oväntade utgifter.

Fiat Professionals garanti täcker hela chassiutbudet för Fiat Professionals fritidsfordon från och med det första registreringsdatumet.

Fiat-garantin täcker hela chassisortimentet (Ducato och Talento) för Fiat Professional för fritidsfordon från och med registreringsdatumet. Den kontraktsenliga garantin aktiveras om det på din husbil med Fiat Professional-chassi under garantiperioden skulle inträffa ett problem som beror på en defekt i material eller utförande:

  • om du behöver vägassistans, kommer du att kunna kommunicera med en telefoncentral som är särskilt tillägnad husbilskunder, vilket kommer att ge dig den information och den hjälp som behövs, dygnet runt, alla dagar
  • om det går att köra husbilen, kan du lämna in den på en serviceverkstad i Fiat Professionals servicenät som du brukar kontakta eller vända dig till vilken serviceverkstad som helst som auktoriserats av Fiat Professional,
  • du får tillbaka husbilen efter genomförd reparation, i perfekt skick och utan extra kostnader för ingreppen som täcks av garantin;
  • visa upp registreringsbeviset och/eller garantibevis för alla operatörer som ger  dig assistans.

Garantin som din husbil med Fiat Professional-chassi täcks av erbjuder följande:

  • Garanti på Fiats Professional originalchassi (24 månader)
  • Speciell lackgaranti (24 månader) på chassit.
  • Speciell garanti mot genomrostning på chassit (8 år).

24-MÅNADERSGARANTI*

Fordonschassit garanteras av Fiat Professionals auktoriserade nät att vara fritt från fabrikationsfel under en period på 24 månader efter datumet för bilens första registrering, utan kilometerbegränsningar. Denna garanti innebär att Fiat är skyldigt att återställa de oanvändbara delarna eller delarna med fabrikationsfel genom att byta ut dem med originalreservdelar från Fiat Professional eller med reservdelar som rekonditionerats av FiatProfessional eller med en gratis reparation. Garantiåtgärderna utförs av Fiat Professionals auktoriserade nät och omfattar följande:

  • reparation eller byte av den defekta delen;
  • arbetskraft för att byta ut delar eller reparera dem;
  • leverans av nödvändiga förbrukningsmaterial för att utföra reparationerna under garantiperioden.

LACKGARANTI (24 månader)*

Chassit är garanterat mot fabriksfel i lacken under en period av 24 månader från första registreringsdagen. Garantin omfattar ommålning av hela eller delar av husbilen i den utsträckning som krävs för att eliminera de fel som har fastställts enligt tillverkarens standardvillkor.


GARANTI MOT GENOMROSTNING (8 år)*


Karossens strukturdelar på chassit garanteras mot genomrostning som beror på korrosion, då den sker inifrån och utåt. Garantin innebär reparation och/eller byte av gällande originalstrukturdel av karossen som har genomrostat. Garantin gäller i 8 år från och med bilens registreringsdatum.

*Vi ber dig kontrollera de speciella täckningsvillkoren i ditt garantihäfte.​

< Tillbaka

GARANTIBEVIS

Har du tappat bort bilens garantibevis eller bruksanvisning?

Du kan se dem i elektroniskt format på eLum-portalen, som innehåller all officiell dokumentation från Fiat Professional