FIAT CAMPER ASSISTANCE

De över 6 500 Fiat Professional-verkstäderna i Europa står alltid till förfogande för ägare till husbilar med Fiat Professional-bas och av dessa har så många som 1 800 ytterligare krav för att kunna vara med i nätverket “Fiat Camper Assistance”.

Det gäller mycket specialiserade verkstäder som:

  • kännetecknas av strukturer med egenskaper och dimensioner som lämpar sig för husbilarna.
  • erbjuder åtkomstmått, invändiga utrymmen i verkstäderna och verkstadslyftar som är anpassade till en husbils vikt och mått
  • kan dra nytta av specialprocedurerna för att minska tiden för åtgärderna.

 

Dealer locator