17 MAY 2023

DÄCK ÄR AVGÖRANDE FÖR SÄKERHET, PRESTANDA OCH BRÄNSLEEKONOMI

RESA I HUSBIL

Bland de delar av våra husbilar på Ducato-chassi som måste uppmärksammas är däcken, som bär upp fordonets vikt, överför den kraften som genereras av motorn till marken och möjliggör en korrekt bromsning. De är också viktiga för komforten eftersom de tillsammans med fjädringen bidrar till att dämpa de påfrestningar som kommer från vägen, och de har också en direkt påverkan på prestanda och säkerhet samt på förbrukningen. De måste därför alltid vara väl anpassade till fordonstypen, vara effektiva och i gott skick.

Husbilar på Ducato-chassi erbjuder helårsdäck som tillval (M+S) med 3PMSF (3 peak mountain snowflake). Dessa däck, som finns i storlekarna 15'' och 16'', har utvecklats speciellt för fritidsfordon och är, förutom att de är särskilt motståndskraftiga mot deformation vid långvarig parkering, lämpliga för alla årstider (inklusive snö): du behöver inte längre byta däck för vintern! De är perfekta i kombination med Traction+ och garanterar ett utmärkt grepp även på halkig terräng.

Periodiska kontroller

Människor gör ofta misstaget att betrakta husbilsdäck som "eviga", eftersom fordonet normalt sett kör färre kilometer än en bil. I stället rekommenderas det att byta däck vart femte år, med tanke på slitage och åldrande av gummit. Efter den perioden bör man göra mycket noggranna kontroller. Identiska däck monteras vanligen på alla fyra hjulen, men enligt lagen är det tillåtet att använda olika däck så länge de är identiska på samma axel (inte bara samma storlek utan också samma märke). Om endast två däck byts ut måste de nya däcken monteras på bakaxeln. 

Det är viktigt att regelbundet kontrollera slitaget på däcken och kontrollera höjden på slitbanan, som har direkt kontakt med vägen. I de flesta europeiska länder finns en gräns på 1,6 mm, men det är lämpligt att byta ut däcken när de är under 3 mm. När det gäller vinterdäck kan de förlora sin ursprungliga effektivitet redan under 4 mm. Slitbanans höjd mäts med särskilda instrument, men gränsen är också synlig tack vare särskilda slitageindikatorer (TWI, Tread Wear Indicator), små 1,6 mm stora reliefer i slitbanans kanaler. Att köra med en sliten slitbana, under den tillåtna gränsen, är farligt eftersom däcket inte längre har tillräckligt grepp på asfalten, särskilt i regnigt väder (ökad risk för vattenplaning). Förutom slitage måste man dock också ta hänsyn till snitt, utbuktningar och förändringar i däckets färg. Däckskador kan orsakas t.ex. av att man stöter mot en kantsten, en trottoar eller ett annat hinder med vassa kanter.

Korrekt däcktryck är också mycket viktigt: felaktigt däcktryck har en negativ påverkan på greppet på asfalt, bränsleförbrukningen, prestandan och hållbarheten. Med tanke på att husbilar ofta har långa stilleståndsperioder är det en bra idé att öka trycket före ett längre stopp för att undvika deformation av själva däcket, vilket skulle orsaka vibrationer i styrningen. Denna deformation (flat spotting) ökar vid låga temperaturer under parkeringsperioden. Deformationen kan vara tillfällig och försvinna efter några minuters körning, men den kan också vara permanent och öka risken för att däcket sprängs. På samma sätt är hjulens korrekta inställning av stor betydelse, t.ex. konvergensvinklar, så det är en bra idé att regelbundet kontakta en erfaren däckspecialist för skötsel. Korrekt geometri på hjulen kan variera vid användning på grova vägar, ojämna vägunderlag, stötar mot trottoarer eller andra hinder.

Genom att ha denna information i åtanke och kontrollera din däck blir resorna i vår husbil på Ducato-chassi ännu säkrare!