< Tillbaka

SÄKERHET

Körkomfort, utmärkt sikt och en lämplig motor utgör de främsta säkerhetsfaktorerna. Ducato har dessutom de mest avancerade tekniska systemen för att se till att du kan behålla kontrollen även i extrema förhållanden.

AUTONOM KÖRNING NIVÅ 2

Ducato kommer att kunna hjälpa föraren autonomt vid styrning, acceleration och bromsning genom att bara hålla händerna på ratten: det är för närvarande den mest avancerade nivån av autonom körning som är tillämplig på vägen! Kombinationen av följande ADAS gör att Ducato kan nå en AUTONOM KÖRNING NIVÅ 2.

< Tillbaka

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

Adaptive Cruise Control aktiveras med praktiska och intuitiva rattreglage och ställer in och justerar automatiskt fordonets hastighet för att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.Systemet fungerar med en framåtriktad kamera på vindrutan och en närradar på stötfångaren som ger en funktionalitet mellan 30 km/h och fordonets topphastighet, vilket garanterar bästa tillförlitlighet även vid dåliga väderförhållanden. När den kombineras med L2 Autonomous Driving-systemet utökas den adaptiva farthållaren med Stop and Go-funktionen, som stannar fordonet fullständigt när fordonet framför stannar och startar igen när trafiken börjar röra på sig igen.

< Tillbaka

KÖRFÄLTSCENTRERING

Lane Control-systemet förhindrar en oavsiktlig avvikelse från körfältet med hjälp av en framåtriktad kamera på vindrutan.

När systemet är aktivt och i funktion, och om föraren inte har aktiverat någon körriktningsvisare, utför det korrigerande styrningar för att förhindra att fordonet kör över målade vägmarkeringar eller vägkanter.

Det ger en taktil varning genom ett vridmoment på ratten, tillsammans med en akustisk och visuell varning på instrumentpanelens skärm, för att meddela föraren att han/hon måste hålla sig inom körfältets gränser. 

Föraren kan när som helst åsidosätta den taktila varningen genom att vrida ratten. Lane Control uppgraderar och ersätter det tidigare  Lane Departure Warning system. I kombination med L2 Autonomous Driving-systemet blir Lane Control-systemet körfältscentrering.

TRAFIKSTOCKNINGSASSISTANS

Denna funktion kombinerar en adaptiv farthållare och funktioner för körfältscentrering i en trafikstockning. Fordonet kan nu agera autonomt: - Å ena sidan kan den låsa fordonet framför och ställa in det som mål för en körfältscentrering i tät trafik, på alla vägar - Å andra sidan kan den övervaka fordon som kör parallellt, anpassa sin sidobana och undvika eventuella kollisioner - Stop&Go i Traffic Jam Assist stoppar fordonet automatiskt vid trafikstockning och återgår till den inställda hastigheten när trafiken kommer igång.

< Tillbaka

AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKE CONTROL

Den välkända Full Brake Control ökar sin funktionalitet och upptäcker nu fotgängare och motorcyklister, förutom fordon, tack vare en ny generation framåtriktad kamera som sitter på vindrutans övre sida. Funktionsläget förblir detsamma: fordonet varnar antingen föraren och utlöser en autonom nödbroms.

< Tillbaka

POST COLLISION BRAKING

Ingriper efter en olycka genom att automatiskt ansätta bromsarna för att förebygga potentiella sekundärkollisioner​

< Tillbaka

BLIND SPOT ASSIST BSA

BSA använder radarsensorer för att upptäcka fordon som närmar sig och som inte är synliga när de befinner sig i backspeglarnas blindvinkeln och, vid risk, varnar föraren med ett varningsljus på själva spegeln och en varningssignal.

< Tillbaka

REAR CROSS PATH DETECTION (RCP)

RCD använder radarsensorer för att upptäcka fordon som närmar sig från sidan, vid backning. Denna funktion hjälper till att undvika olyckor vid manövrering, särskilt på fordon med begränsad synvinkel, som husbilar.​

< Tillbaka

ATTENTION ASSIST

Denna funktion övervakar körmönster och detekterar en uttröttad körning. Om systemet detekterar ouppmärksamma körmönster hörs en ljudsignal och ett meddelande visas på displayen för att uppmärksamma föraren.

< Tillbaka

INTELLIGENT SPEED ASSIST

Fordonet detekterar hastighetsbegränsningsskyltar tack vare trafikskyltsavläsaren och ger informationen till systemet. Föraren har på så sätt möjligheten att ställa in fordonets hastighetsbegränsar därefter för att undvika fortkörningsöverträdelser.

< Tillbaka

DIGITAL CENTRAL REARVIEW MIRROR

Backspegeln blir en digital 8,9-tums LCD-display med högupplösning. Både när du kör och när du parkerar ger den en ohindrad och klar bild av vägen bakom dig, tack vare den högdefinitions vidvinkelkameran som sitter inuti den tredje stopplampans hållare. Automatisk ljusdämpning, aktivering och reglering av ljusstyrka sker med hjälp av knappar på backspegeln.​

< Tillbaka

360° ACTIVE PARK ASSIST

För säkra och snabba parkeringsmanövrar. Föraren varnas med akustisk och visuell varning på kombiinstrumentet med hjälp av sensorer. Sensorerna sitter på främre, bakre stötfångare och sidolister. En visuell varning på kombiinstrumentet visar fordonets avstånd från hinder, medan den akustiska varningens ljudfrekvens ökar när hindret närmar sig och ljuder kontinuerligt när avståndet är lägre än 30 centimeter. Föraren kan också aktivera en halvautomatisk parkeringsmanöver på parallella och vinkelräta parkeringsplatser. Genom att trycka på en särskild knapp börjar fordonet skanna efter en ledig parkering. Så snart ett tillräckligt stort utrymme identifierats visas ett meddelande på kombiinstrumentet. Föraren behöver bara gasa och bromsa med pedalerna medan fordonet automatiskt utför styrmanövrar för att parkera det och anger när föraren ska flytta fordonet framåt eller bakåt.

< Tillbaka

CROSS WIND ASSIST

Genom att använda bromsarna ingriper systemet för att stabilisera fordonet vid starka sidovindar och ser till att fordonet inte avviker från sitt körfält.​​

< Tillbaka

ELECTRONIC STABILITY CONTROL

ESC är det mest avancerade elektroniska systemet för fordonsstabilitet. Systemet övervakar fordonets rörelser konstant (riktning och hjulrörelse) och bromsar de enskilda hjulen eller minskar motoreffekten för att sänka hastigheten om det behövs.​

< Tillbaka

ROLL OVER MITIGATION

En annan funktion i ESC-systemet, som är utformad för situationer där det finns en hög risk för vältning, minskar en sådan risk och förbättrar fordonets stabilitet på vägbanan, även vid kurvtagning.

< Tillbaka

HILL HOLDER

Håller fordonet under start i backe och hindrar det från att röra sig bakåt utan att använda handbromsen. Bromsen lossas automatiskt (funktionen ingår i ESC).​

< Tillbaka

TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM

Systemet detekterar om en släpvagn börjar att svänga och korrigerar genast en farlig svängning av släpet genom en kombination av antingen ett minskat vridmoment och/eller inbromsning av enskilda hjul

< Tillbaka

TRACTION+

Traction+ är den ”intelligenta elektroniska differentialen” som gör att Ducato-husbilen kommer loss från lera, sand, snö och vått gräs. Systemet överför vridmoment från hjulet som slirar till hjulet med mest grepp för att återfå drivkraft.​

< Tillbaka

HILL DESCENT CONTROL

I utförsbackar håller Hill Descent Control integrerad i Traction+ önskad hastighet utan behov av ständig bromsning. Du kan på så sätt fokusera på styrningen utan distraktioner. Funktionen kan aktiveras med en specifik knapp på instrumentpanelen.

< Tillbaka

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

Kontrollerar däcktrycket konstant och signalerar eventuellt låga tryck på displayen.​

< Tillbaka

TRAFFIC SIGNS RECOGNITION (TSR)

Med Lane Control-kameran detekterar systemet hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud och visar dem på instrumentpanelen.

< Tillbaka

HIGH BEAM RECOGNITION

Med Lane Control möjliggör denna funktion en automatisk aktivering och inaktivering av halvljusen, vilket ökar sikten och minskar risken för svängning under nattkörning eftersom den automatiskt detekterar fordon som kör i motsatt körfält.​

< Tillbaka

REGN- OCH SKYMNINGSSENSOR

Regnsensorn aktiverar vindrutetorkarna och justerar deras hastighet efter regnets intensitet. Skymningssensorn aktiverar automatiskt halvljusstrålkastarna när det utvändiga ljuset inte är tillräckligt.

< Tillbaka

BACKKAMERA

Backkameran, som sitter i det tredje stoppljuset, garanterar en bred och detaljerad sikt bakom bilen. Den visas på radioanläggningens skärm med referenslinjer som hjälper dig att bedöma avstånden till hindren. Den aktiveras automatiskt när backen läggs i på en hastighet under 15 km/h och kan fungera även när bilen står still, utan ilagd back och med bakdörrarna öppna.​

ELEKTRISK SERVOSTYRNING

Autonom körning på nivå 2 blir möjlig tack vare den helt nya elektriska servostyrningen som ersätter det hydrauliska systemet i hela serien. Det nya elektriska styrsystemet erbjuder dessutom följande:

  • Elförsörjningstekniken anpassar styrningen till fordonets hastighet
  • Ökad styrningsprecision
  • Högre körglädje samtidigt som mindre ansträngning krävs vid parkeringsmanövrar 
  • Förbättrad förbrukning och minskade koldioxidutsläpp tack vare den adaptiva energiförbrukningen
  • Behåller nuvarande styrförhållande
  • Motorrummet är befriat från tidigare specifika delar i den hydrauliska servostyrningen.