21 JUNE 2022

DUCATO: AUTONOM KÖRNING PÅ NIVÅ 2 ÄR VERKLIGHET

PRODUKT

Löftet har hållits, Ducato har förvandlat en framtidsvision till en bekväm, aktuell verklighet: autonom körning på nivå 2 är nu tillgänglig. Som vi meddelade förra året vid lanseringen av den nya versionen erbjuder Ducato nu en rad förarassistanssystem (ADAS) som tillsammans gör det möjligt att nå det eftertraktade målet för autonom körning på nivå 2. Ducato är den första i kategorin ”Large Van” som når denna nivå och bekräftar än en gång den innovativa drivkraft som den har kännetecknat i över 40 år. Ducato visar tydligt att den vet hur man ständigt utvecklas genom att införliva tekniska framsteg för att erbjuda allmänheten allt större säkerhet och körkomfort. Autonom körning på nivå 2 finns också tillgänglig för versioner avsedda för konstruktion av husbilar, vilket visar att det är just husbilsvärlden som av Ducato har fått sin största uppmärksamhet under tidens lopp.

Gemensamma åtgärder för maximal säkerhet

Med autonom körning på nivå 2 menas fordonets förmåga att själv ingripa i vissa situationer och använda bromsarna, gaspedalen och styrningen för att anpassa sig till trafikförhållandena och det avgränsade körfältet, och på så sätt undvika risken för kollisioner och återställa de ursprungliga inställningarna när det är möjligt. Autonom körning på nivå 2 som Ducato introducerar uppnås genom en kombinerad funktion av tre viktiga ADAS-system: adaptiv farthållare, körfältshållning (Lane Centering) och Traffic Jam Assist.

Den adaptiva farthållaren upprätthåller den inställda hastigheten: den bromsar när det är nödvändigt för att hålla ett säkert avstånd till fordonet framför och aktiveras därefter om med hjälp av Stop & Go-funktionen. Körfältshållningen Lane Centering ingriper däremot självständigt i styrningen för att hålla fordonet i mitten av körfältet genom att upptäcka vägmarkeringarna. Traffic Jam Assist fungerar tillsammans med den adaptiva farthållaren och körfältsassistenten så att fordonet kan köra självständigt, följa körfältet och trafikflödet, bromsa, accelerera och styra när det behövs utan att föraren behöver ingripa.

I och med införandet av dessa nya system för autonom körning på nivå 2 är listan över ADAS-system som Ducato erbjuder nu lång och kan tillfredsställa alla som söker maximal avkoppling vid körning i kombination med maximal säkerhet.


Den här artikeln handlar om modellspecifika funktioner och innehåll som kan väljas av husbilstillverkarna, så du måste kontrollera om funktionerna finns tillgängliga för den modell du ska köpa med din husbilstillverkare. De olika modellernas utrustning och tillhörande alternativ kan även variera för specifika marknadskrav eller rättsliga bestämmelser.