17 TOU 2023

AJAMINEN MATKAILUAUTOLLA ON HELPPOA, KUN TIETÄÄ, MITÄ TÄRKEÄT LIIKENNEMERKIT TARKOITTAVAT

MATKAILUAUTOILU

Vaikka matkailuauton ajotuntuma vastaa ajamista henkilöautolla, sen koko ja paino ovat varsin erilaiset. Sen vuoksi on tärkeää seurata tarkasti ajoneuvon leveyttä, korkeutta ja painoa koskevia liikennemerkkejä. Euroopassa liikennemerkit ovat yhdenmukaisia. Vain joissakin maissa, kuten Irlannissa ja Ruotsissa, tiettyjen vaara- ja kieltomerkkien tausta on eri värinen (valkoisen sijasta keltainen). Lisäksi moottoritietä tarkoittavan liikennemerkin tausta voi olla eri värinen; joissakin maissa se on vihreä (kuten Italiassa) ja kaikissa muissa maissa sininen.

Aina hyödyllisiä, eivät koskaan turhia

Jotkin liikennemerkit ovat olennaisen tärkeitä ajettaessa matkailuautolla. Näihin kuuluu esimerkiksi umpikujaa tarkoittava merkki. Jos ajaa kadulle, jossa ei ole poistumistietä, peruuttaminen voi olla ainoa mahdollisuus poistumiseen, mikä voi olla matkailuautolle hankalaa. Sama koskee kapenevan tien merkkiä. Ajoradan kapeneminen edellyttää varovaisuutta, sillä matkailuauto on henkilöautoa leveämpi. Tärkeitä ovat myös merkit Väistämisvelvollisuus kohdattaessa ja Etuajo-oikeus kohdattaessa, jotka ilmaisevat, että ajorata kapenee niin, että kaksi ajoneuvoa ei mahdu ohittamaan toisiaan.

Koska matkailuauto on henkilöautoa suurempi, on olennaisen tärkeää kiinnittää huomiota merkkeihin, jotka kieltävät ajamisen tietyt mitat ylittäviltä ajoneuvoilta (pyöreä merkki, jonka sisälle on merkitty sallittu korkeus-, leveys- tai pituusmitta).

Huomioi voimakas tuuli ja jyrkät alamäet

Eräs tärkeä liikennemerkki on voimakkaasta sivutuulesta varoittava merkki, jossa on tuulen suuntaa ilmaiseva tuulipussin symboli. Kun tuuli kohdistuu matkailuauton laajaan sivupintaan, se voi vaikuttaa ajoneuvon vakauteen. Matkailuauton huomattava paino edellyttää varovaisuutta ajettaessa jyrkkään ala- tai ylämäkeen. Kuljettajaa varoitetaan kolmion muotoisella liikennemerkillä, jossa auto ajaa kaltevaa tasoa alas- tai ylöspäin. Merkissä voi lisäksi olla näkyvissä rinteen kaltevuus prosenttiarvona (esimerkiksi 10 % tarkoittaa, että korkeusero on 10 metriä 100 metrin matkalla).
Matkustaminen Ducato-alustaisella matkailuautolla on helpompaa ja turvallisempaa, kun kiinnittää asianmukaista huomiota liikennemerkkeihin.

Lue lisää Ducato-alustaisen matkailuauton ajoturvallisuudesta.