OIKEUDELLISET TIEDOT

VERKKOSIVUN KÄYTTÖEHTOJA KOSKEVAT OIKEUDELLISET TIEDOT

Pääsy tälle sivustolle (www.fiatcamper.com) edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä. Kyseiset ehdot voidaan päivittää ja/tai niitä voidaan muuttaa milloin tahansa yksinomaan Stellantis Europe S.p.A. harkinnasta ilmoittamatta niistä etukäteen käyttäjille.

VERKKOSIVUSTOON PÄÄSY JA VASTAAVIEN SISÄLTÖJEN KÄYTTÖ

Stellantis Europe S.p.A. ei missään tapauksessa ota vastuuta käyttäjien pääsystä verkkosivustolle tai sen sisältöjen käyttämisestä.

VERKKOSIVUSTON SISÄLTÖ

Kaikki verkkosivuston sisällöt (uutiset, kuvat, videot, äänet, merkit, logot, verkkotunnukset, ohjelmistojen sovellukset, graafiset esitykset, tekniset asiakirjat ja ohjekirjat, jne.) sekä niitä koskevat oikeudet ovat luottamuksellisia. Kyseisiä sisältöjä voidaan käyttää yksinomaan henkilöstön tiedottamiseen ja niiden muu käyttö on kiellettyä ilman erillistä Stellantis Europe S.p.A.:n kirjallista lupaa. Vaikka tämän verkkosivuston tiedot on laadittu ja esitetty mahdollisimman huolellisesti, ei taata niiden tarkkuutta, täydellisyyttä, hyödyllisyyttä tai mahdollista käyttöä käyttäjien toimesta. Stellantis Europe S.p.A. ei täten ota vastuuta kyseisten tietojen mahdollisista virheistä, epätarkkuuksista tai puutteista. Jotkin verkkosivuston sivut voivat sisältää tietoja tulevista ohjelmista ja toiminnoista, ne kuvataan aina sanoilla "odotettavissa", "arvioidaan", "suunniteltavissa", "piakkoin" ja "ohjelmoidaan". Kyseiset ilmoitukset eivät aikaansaa mitään velvollisuutta Stellantis Europe S.p.A.:lle, joka ei siten ota vastuuta niiden suhteen niiden toteuttamisesta.

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Kaikki verkkosivuston sisällöt - mukaan lukien verkkosivustolla mainitut tai esitetyt tuotemerkit, verkkosivustolla esitettyjen tuotteiden muotoilut ja vastaavat patentit - on suojattu tekijänoikeuksia koskevalla lailla sekä muilla voimassa olevilla teollis- ja tekijänoikeuksia koskevilla määräyksillä. On kielletty niiden kopioiminen, muuttaminen ja käyttö kokonaan tai osittain ilman Stellantis Europe S.p.A.:n tai vastaavien oikeuksien omaavien tahojen ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.

TUOTTEET JA HINNAT

Tietoja ja kuvia, mukaan lukien tuotteiden värit, jotka koskevat verkkosivuston tuotteiden varustelua, ulkomuotoa, ominaisuuksia, mittoja ja painoja, hintoja, polttoaineen kulutusta, käyttökustannuksia, ym., päivitetään jatkuvasti ja ne voivat kuvata lisävarusteita tai varusteluja, jotka toimitetaan pyynnöstä ja jotka eivät kuulu perusvarusteisiin. Kyseisiä tietoja on pidettävä siten viitteellisinä ja niissä saattaa olla mahdollisia virheitä ja epätarkkuuksia. Stellantis Europe S.p.A. voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan rakenteellisia tai muodollisia muutoksia verkkosivuston kuvaamiin ajoneuvoihin tai ajoneuvon kromaattisiin sävyihin tai perusvarusteisiin. Verkkosivustolla osoitetut hinnat eivät ole sitovia vaan ne ovat ainoastaan Stellantis Europe S.p.A.:n suositushinnat sen jakeluverkostolle. Verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ja hintoja koskevia päivitettyjä ja tarkkoja tietoja varten Stellantis Europe S.p.A. kehottaa käyttäjiä kääntymään omien tytäryhtiöidensä tai valtuutettujen jälleenmyyjien puoleen.

VASTUUT

Stellantis Europe S.p.A. ei ota mitään vastuuta verkkosivuston sisältämistä tiedoista tai ohjeista. Ne eivät lupaa tai takaa tuotteiden koostumusta, sopivuutta johonkin käyttötarkoitukseen tai lakien tai patenttien rikkomattomuutta. Verkkosivustolla voi esiintyä joitakin linkkejä muihin verkoston verkkosivuihin. Stellantis Europe S.p.A. ei täten vaikuta mitenkään linkillä verkkosivustoon yhdistettyjen sivujen konfigurointiin, saatavuuteen, käytettävyyteen tai sisältöön eikä niiden antamien tietojen voimassaoloa, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai laatua taata. Stellantis Europe S.p.A. ei ota vastuuta vahingoista, suorista tai välillisistä, mukaan lukien menetetyt voitot, jotka johtuvat verkkosivuston ja sen sisällön tai siihen suoraan tai välillisesti yhdistettyjen sivustojen käytöstä tai mahdottomuudesta käyttää niitä, tai niiden puutteista tai virheistä.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TEKIJÄNOIKEUDET

Tätä verkkosivustoa hallitsee Stellantis Europe S.p.A.. Stellantis Europe S.p.A. noudattaa kolmansien osapuolien omistusoikeuksia. Jotkin verkkosivuston materiaalit voivat olla kolmansien osapuolien ilman Stellantis Europe S.p.A.-valtuutusta julkaisemia tietoja. Stellantis Europe S.p.A. ei salli materiaaleja, jotka rikkovat kolmansien osapuolien oikeuksia, ja käyttäjien tilit, jotka rikkovat kyseisiä oikeuksia, poistetaan, kun on Stellantis Europe S.p.A. saanut tietää vastaavista rikkomuksista. Jos käyttäjä huomaa jonkin verkkosivuston sisällön rikkovan käyttäjän oikeuksia, hänen on ilmoitettava siitä Stellantis Europe S.p.A.:lle liittämällä ilmoitukseen seuraavat tiedot: i. Rikotun oikeuden tunnustiedot tai jos kyseessä on useampi rikkomus, kaikkien rikkomuksien tiedot. ii. Verkkosivuston yllä mainittujen oikeuksien rikkovan sisällön tiedot, jotka halutaan poistaa tai poistaa käytöstä, sekä rikkomuksen kohteen tiedot, jotta Stellantis Europe S.p.A. voi tunnistaa ne. iii. Vaaditut tiedot rikottujen oikeuksien omistajan yhteydenottamiseen, mukaan lukien osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. iv. Lausunto, jossa vahvistetaan, ettei oikeuden omistaja, hänen edustajat tai asianajajat ole antaneet lupaa kyseessä olevan materiaalin käyttöön. v. Lausunto, jossa vahvistetaan, että Stellantis Europe S.p.A.:lle annetut tiedot ovat tarkkoja, ja että rikottujen oikeuksien omistajan lupa on saatu näihin toimiin ottaen huomioon, että valheelliset tiedot johtavat rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. vi. Rikottujen oikeuksien omistajan allekirjoitus, todellinen tai elektroninen, näihin toimiin ryhtymiseksi. Yllä kuvattu ilmoitus on lähetettävä vastaanottotodistusta vastaan seuraavaan osoitteeseen: Stellantis Europe S.p.A., Fiat Digital Marketing, Corso Agnelli 200, 10135 Torino

SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Lukuun ottamatta käyttäjien lainmukaisia - maakohtaisia tai kansainvälisiä - poikkeavia oikeuksia, nämä käyttöehdot kuuluvat Italian lainsäädännön piiriin ja niitä tulkitaan sen mukaisesti (lukuun ottamatta lainsäädäntöristiriitoja koskevat määräykset), mukaan lukien kaikki ristiriidat koskien näiden verkkosivuston käyttöehtojen olemassaoloa, voimassaoloa ja tehokkuutta sekä muita siinä mainittuja vastaavia sopimuksia. Yllä mainituissa rajoissa lainkäyttöalue koskien näiden käyttöehtojen ristiriitoja sekä siinä mainittuja muita sopimuksia on Torinon tuomioistuin.​