YKSITYISYYSSUOJA JA KÄYTÄNTÖ

YLEINEN ESITTELY

Tämä yksityisyyssuojakäytäntö kuvaa tämän Fiat Group Automobiles S.p.A. -yhtiön omistaman verkkosivuston käyttäjien/vierailijoiden henkilötietojen käsittelytavan. Fiat Group Automobiles S.p.A. suojaa kaikkien vierailijoiden yksityisyyden ja henkilötietojen turvallisuuden kansallisten yksityisyyssuojaa koskevien määräyksien mukaisesti myös silloin, kun internetin käyttö tapahtuu muissa maissa Fiat S.p.A. -konsernin toimintasäännöstön mukaisesti. Yksityisyyssuoja annetaan myös lyhyenä tiedotteena silloin, kun sitä ei ole annettu kokonaisuudessaan, Italian lain tasoisen asetuksen 196/03 13 pykälän mukaisesti soveltaen direktiivin 95/46/EY artikloja 10 ja 11, verkkosivuston verkkopalvelun käyttäjille telemaattisesti saatavilla olevien henkilötietojen suojaamiseksi. Yksityiskohtaiset tietojen käsittelyä koskevat tiedotukset, jotka annetaan noudattaen Italian lain tasoisen asetuksen nro 196/03 13 pykälää – henkilötietojen suojelun menettelysäännöt - kuvataan tarvittaessa vastaavilla tarjottujen yksittäisten palvelujen sivuilla. Kyseiset tiedotteet määrittävät yksittäisten palvelujen tietojen käsittelyä koskevat rajat ja niiden käsittelytavat, joiden perusteella asiakas/vierailija voi päättää hyväksyvänsä tietojen keräyksen ja niiden käytön. Kyseinen tiedote ei koske muita verkkosivuja, joille käyttäjä pääsee mahdollisten linkkien kautta.

OMISTAJA, VASTUUHENKILÖT JA TIETOJA KÄSITTELEVÄT HENKILÖT

Tietojen käsittelyn haltija on Fiat Group Automobiles S.p.A. ja väliaikainen vastuuhenkilö on Fiat Group Automobiles S.p.A.:n Information & Communication Technology -yksikkö toimipisteessä Corso Agnelli 200, Torino. Palvelun käsittelystä on vastuussa Fiat Group Automobiles S.p.A.:n Brand Marketing Communications -yksikön johto. Henkilötietoja voivat käsitellä henkilöt (myös ulkoiset), joille se on annettu tehtäväksi ja jotka on nimetty pyydetyn palvelun hallintaan tietojen käsittelyn vastuuhenkilön/henkilöiden toimesta.

KÄSITELTYJEN TIETOJEN TYYPPI JA KÄSITTELYN TARKOITUS

Verkkosivusto tarjoaa tietoja ja interaktiivisia sisältöjä. Sivustoa käyttäessä voidaan kerätä asiakastietoja, tai yleisemmin tietoja vierailijasta, seuraavilla tavoilla: Navigointitiedot Kyseisen verkkosivun tietojärjestelmät ja ohjelmistot keräävät normaalin käytön aikana joitakin henkilötietoja, joiden käyttöä säätävät internetin viestintäprotokollat. Kyse on tiedoista, joita ei kerätä tunnistettuihin henkilöihin yhdistämistä varten, mutta jotka luonteensa vuoksi mahdollistavat käyttäjien tunnistamisen käsittelyjen ja kolmansien henkilöiden keräämien tietojen yhdistämisen kautta. Näitä tietoja ovat IP-osoitteet, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, verkkotunnus ja verkkosivustot, joista sivulle siirrytään ja joihin sivulta siirrytään, käyttäjien vierailemien sivujen tiedot, käyttöaika, yksittäisten sivujen vierailuaika, sisäisen reitin analyysi ja muut käyttöjärjestelmän ja käyttäjän tietoteknisen järjestelmän asetukset. Kyseiset tekniset/tietotekniset tiedot kerätään ja niitä käytetään yhteisesti ja nimettömästi seuraaviin tarkoituksiin: 1. palvelun laadun parantaminen ja verkkosivuston toiminnan optimointi 2. käyttäjän käyttäytymisen ymmärtäminen verkkoviestinnän parantamiseksi 3. verkkosivuston käyttöä koskevien tilastotietojen laatiminen. Asiakkaan/vierailijan vapaaehtoisesti antamat tiedot Tämä koskee henkilötietoja, jotka asiakas/vierailija antaa vapaaehtoisesti verkkosivulla vastaavan tiedotteen lukemisen jälkeen valitsemiensa palvelujen käyttämiseksi. "Opt-In" ja "Opt-Out" -käytännöt: kaikissa tapauksissa ennen tietyn palvelun aktivoimista annetaan asianmukainen tiedotus ja tarvittaessa pyydetään lupa henkilötietojen käsittelyyn. Kyseinen lupa voidaan peruuttaa milloin tahansa, jolloin vastaavaa palvelua ei voida enää käyttää. Erityiset tiedotukset annetaan tai ne näkyvät pyydettyjen palveluiden vastaavilla sivuilla. Alaikäisten tiedot Fiat Group Automobiles S.p.A. ei salli alle 18-vuotiaiden henkilötietojen käsittelyä.

KÄSITTELYTAVAT

Tiedot käsitellään automatisoituja järjestelmiä (esim. elektronisten järjestelmien ja tukijärjestelmien avulla) käyttäen ja/tai manuaalisesti (esim. paperilla olevia tietoja käyttäen) ainoastaan vaaditun ajan tietojen keräyksen tarkoituksen mukaan ja joka tapauksessa noudattaen voimassa olevia asianmukaisia määräyksiä.

TEKNIIKAT

Evästeet Evästeitä (1) ei käytetä henkilötietojen välitykseen. Käyttöjakson evästeiden käyttö (jotka eivät jää pysyvästi käyttäjän tietokoneeseen ja jotka häviävät selaimen sulkemisen yhteydessä) on rajoitettu niiden käyttöjakson tunnustietojen välittämiseen, jotka vaaditaan verkkosivuston turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Tämän verkkosivuston käyttämät käyttöjakson evästeet eivät käytä muita tietoteknisiä tekniikoita, jotka voivat vahingoittaa käyttäjien navigoinnin luottamuksellisuutta, eivätkä ne salli käyttäjän tunnistettavien henkilötietojen keräämistä. Tällä sivustolla käytetään myös pysyviä evästeitä, jotka jäävät tietokoneen kiintolevylle niiden umpeen menemiseen saakka tai kunnes käyttäjä/vierailija poistaa ne. Evästeiden peruutus ei estä yllä mainittujen verkkosivustojen ja/tai sovellusten käyttöä. Pysyvien evästeiden avulla verkkosivulle tulevat käyttäjät/vierailijat (tai muut käyttäjät, jotka käyttävät samaa tietokonetta) tunnistetaan automaattisesti jokaisella käyttökerralla. Käyttäjät/vierailijat voivat asettaa tietokoneen selaimen hyväksymään/hylkäämään kaikki evästeet tai ilmoittamaan jokaisesta evästeestä, jotta se voidaan hyväksyä tai hylätä tapauskohtaisesti (2). Javascript Tekniikka, jota voidaan käyttää verkkopalvelimien lokitiedostojen suoran analysoinnin sijaan. Koostuu navigointitietojen keräämisestä ja käsittelystä html-sivujen sisällä olevaa erityistä JavaScript-koodia käyttäen.

ULKOISET PALVELUT

Google Analytics Tämä verkkosivusto käyttää ulkoista verkkosivun analysointipalvelua Google Analytics, joka käyttää Javascript-teknologiaa verkkosivuston vierailijoiden käyttötavan analysointiin. Käyttäjän verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot (mukaan lukien käyttäjän IP-osoite) välitetään ja tallennetaan Google Analytics -palvelimiin. Google Analytics käyttää kyseisiä tietoja verkkosivuston käytön jäljittämiseksi ja tutkimiseksi, raporttien laatimiseksi verkkosivuston käyttäjien toiminnoista ja muiden palveluiden toimittamiseksi verkkosivuston toimintoihin ja internetin käyttöön liittyen. Google Analytics voi myös välittää kyseiset tiedot kolmansille osapuolille, kun laki sen sallii tai kun kolmannet osapuolet käsittelevät kyseisiä tietoja Google Analytics -yhtiön puolesta. Google Analytics ei yhdistä käyttäjien IP-osoitetta muihin Google Analytics -yhtiön omistamiin tietoihin. Kyseistä verkkosivustoa käyttäessä käyttäjä hyväksyy, että Google Analytics käsittelee käyttäjän henkilötietoja yllä mainituilla tavoilla ja yllä mainittuihin tarkoituksiin.

LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUILLE

Verkkosivustolta voidaan päästä muille verkkosivuille, tämä mahdollisuus on merkitty selkeästi, jolloin asiakas/vierailija tietää poistuvansa Fiat Group Automobiles S.p.A. -verkkosivustolta. Asiakasta/vierailijaa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, ettei kyseiset verkkosivut ole Fiat Group Automobiles S.p.A. -yhtiön omaisuutta eikä sen vastuulla, sillä kyseisiä verkkosivuja ylläpitävät toiset yhtiöt ja/tai organisaatiot, joiden yksityisyyssuoja on tarkistettava ja mahdollisesti hyväksyttävä. Fiat Group Automobiles S.p.A. ei täten ota vastuuta mahdollisesta henkilötietojen pyynnöstä ja/tai niiden välittämisestä kolmansille osapuolille.

KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

Käyttäjät, joita henkilötiedot koskevat, voivat milloin tahansa vahvistaa tietojen olemassaolon ja pyytää näkemään niiden sisällön ja alkuperän, tarkistaa niiden oikeellisuuden tai pyytää niiden täydentämistä tai päivitystä, tai mitätöimistä (Italian lain tasoisen asetuksen nro 196/03 7 pyk.). Yllä mainitun pykälän mukaisesti käyttäjällä on oikeus pyytää täydellinen ja päivitetty luettelo tietojen käsittelystä vastuussa olevista henkilöistä, pyytää tietojen peruuttamista, niiden muuttamista nimettömiksi tai käsiteltyjen tietojen käytön estämistä sen rikkoessa lakia tai joka tapauksessa kieltää niiden käyttö perustellun syyn vuoksi. Edellä mainittujen oikeuksien soveltamiseksi ja jos edellä mainittuihin tietoihin liittyviä epäselvyyksiä esiintyy, ota yhteyttä konserniin kirjoittamalla osoitteeseen: Fiat Group Automobiles S.p.A. - Customer Services - Ufficio Privacy, C.so Agnelli 200 - 10135 Torino - Italia.

YKSITYISYYSSUOJAN MUUTOKSET

Tämä yksityisyyssuoja säätää asiakkaiden/vierailijoiden henkilötietojen käsittelytapaa verkkosivuston käytön aikana. Muutoksien tekeminen voi olla tarpeen, jos asiaankuuluvia uusia lakimääräyksiä tulee voimaan ja kun käyttäjän palveluja päivitetään. Yksityisyyssuojaamme voidaan täten tehdä muutoksia ja pyydämme asiakasta/käyttäjää tarkistamaan yksityisyyssuoja säännöllisesti tältä sivulta. 1) Evästeet tai tunnisteet ovat tietopaketteja, jotka verkkopalvelin (esim. verkkosivu) lähettää käyttäjän verkkoselaimeen, josta ne tallentuvat automaattisesti tietokoneeseen ja josta ne lähetetään automaattisesti palvelimeen jokaisella sitä seuraavalla käyttökerralla. 2) Oletuksena lähes kaikki verkkoselaimet on asetettu hyväksymään automaattisesti evästeet. Voit joka tapauksessa muuttaa esimääritettyä konfigurointia, joka on selaimessa (esim. Internet Explorer -versio 6.0) keskitaso, ja poistaa evästeet käytöstä (estää ne pysyvästi) asettamalla vastaavalla välilehdellä ("Yksityisyys") korkein taso (Erittäin korkea). Evästeiden käytöstäpoisto vaikuttaa kuitenkin palvelun käyttöön. Joka tapauksessa voit myös peruuttaa (tai poistaa) evästeet tietokoneeltasi valitsemalla Työkalut-palkin valinnassa "Verkkoasetukset" välilehden "Yleistä" ja napsauttamalla vastaavaa painiketta evästeiden poistamiseksi. 9 syyskuuta 2014

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>