Stil

Du ser det direkt: Ducato-stilen har skapats för att utmärka sig på vägarna och bättre integreras med bodelens stil. Här har inget lämnats åt slumpen.

 

KOMPAKTHET

Den kompakta fronten med ett mycket reducerat främre överhäng och motorns minimala totalmått gör att man får ett optimalt förhållande mellan förarhyttens längd och fordonslängden. Det innebär ett stort utrymme i förarhytten, en optimal manövrerbarhet, körkomfort och mer utrymme för bodelen till fördel för bodelen.

STRÅLKASTARE

Ducato-strålkastarna har intelligent placerats upptill med två avsevärda fördelar: bredare ljuskägla på vägen och mindre möjligheter till skador. Varselljusen DRL (Daytime Running Lights) är standardutrustning. På begäran finns standardljus med LED tillgängliga (16 lysdioder) som garanterar en 40 % högre ljuseffektivitet. Strålkastarna har monterats på glidskenor som underlättar lampbytet.

INTELLIGENT DESIGN

Den nya designen är inte endast avsedd att vara snygg utan även funktionell. Förarhytten har konstruerats för att optimera säkerheten och kvaliteten. Ducatons front är helt omdesignad för att underlätta åtkomsten till motorrummet och underhållsarbetet samt för att förbättra motorkylningen. Listen under vindrutan skyddar motorrummet mot den yttre miljön och underlätta vattenavrinningen.

STÖTFÅNGARE

Den nya fronten består av fyra delar som kan demonteras separat för ett snabbt och billigt underhåll. Dess form garanterar maximalt skydd vid en eventuell krock.

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>