RETTSLIG INFORMASJON

RETTSLIG INFORMASJON BRUKSVILKÅR FOR NETTSTEDET

Adgangen til dette nettstedet (www.fiatcamper.com) innebærer at man godkjenner betingelsene og vilkårene skrevet nedenfor. Disse vilkår og bestemmelser vil kunne bli oppdatert og/eller endret når som helst og etter Stellantis Europe S.p.A. eget forgodtbefinnende, uten at brukerne underrettes om dette på forhånd.

ADGANG TIL NETTSTEDET OG BRUK AV INNHOLDET

Stellantis Europe S.p.A. påtar seg ikke noen form for ansvar for brukernes tilgang til nettstedet eller for bruken av nettstedets innhold.

NETTSTEDETS INNHOLD

Med forbehold om alle rettigheter til nettstedets innhold (nyheter, fotografier, videoer, lydinnhold, merker, logoer, domenenavn, programvarer, grafisk layout, teknisk dokumentasjon og håndbøker). Dette innholdet kan bare bli benyttet for formål knyttet til personlig informasjon. All annen bruk er strengt forbudt uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Stellantis Europe S.p.A.. Selv om alle rimelige bruk har vært viet inn samling og presentasjon av informasjon innholdt i dette nettstedet, gir vi ingen garanti med hensyn til nøyaktigheten, fullstendigheten, nytten av informasjonen eller brukernes potensielle bruk av informasjonen. Stellantis Europe S.p.A. fraskriver seg alt ansvar for feil, unøyaktigheter eller utelatt informasjon angående disse dataene. Noen sider ved nettstedet kan inneholde informasjon om fremtidig programmer og innhold som vil bli beskrevet når disse blir aktuelle med begreper som "forvente", "beregne", "forutse", "tiltenkt" eller "programmert". Disse uttalelsene innebærer ikke noen forpliktelse fra Stellantis Europe S.p.A. sin side, som heller derfor ikke godtar noe ansvar i henhold til gjennomføring.

INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE RETTIGHETER

Alt informasjonsinnholdet på nettstedet, inkludert merker som nevnes eller gjengis, og design og patenter for produkter som finnes på nettstedet, er underlagt forskrifter om opphavsrettigheter og andre gjeldende forskrifter for beskyttelse av intellektuelle og industrielle rettigheter. Dette innebærer at det er strengt forbudt å gjengi, endre eller benytte innholdet helt eller delvis, uten først å ha fatt skriftlig godkjennelse fra Stellantis Europe S.p.A. eller angjeldende rettighetshavere.

PRODUKTER OG PRISER

Informasjonen og bildene - inkludert produktenes farger - når det gjelder utstyr, utseende, ytelse, mål og vekt, priser, drivstofforbruk, driftskostnader og så videre gjeldende produktene på nettstedet er under kontinuerlig oppdatering og kan vise tilbehør og tilleggsprodukter som ikke inngår i standardutstyret. Disse data må derfor anses som veiledende og kan inneholde feil og unøyaktigheter. Stellantis Europe S.p.A. kan når som helst foreta strukturelle eller prosessuelle endringer ved bilene som vises på nettstedet. Dette gjelder også for kjøretøyenes fargenyanser og standardutstyr. Prisene som er indikert på nettstedet er ikke bindende fordi de anbefales bare av Stellantis Europe S.p.A. for distribusjonsnettverket. For oppdatert og tidsriktig informasjon om produkter og priser ved nettstedet, ber Stellantis Europe S.p.A. brukerne å henvende seg til godkjente filialer og autorisere forhandlere.

ANSVARSFORHOLD

Stellantis Europe S.p.A. påtar seg ikke ansvaret for informasjonen eller anvisningene som finnes på nettstedet. I spesiell grad inneholder disse ingen underforståtte løfter eller garanti når det gjelder produktets sammensetning og bestemte bruksegenskaper, eller at de samme produktene ikke bryter lover eller patenter. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Stellantis Europe S.p.A. kan derfor ikke på noen måte påvirke konfigurasjonen, tilgjengeligheten, tilgangen eller innholdet av sidene som er koblet til nettstedet via lenker, og gir heller ingen garanti for informasjonsinnholdets aktualitet, riktighet, fullstendighet eller kvalitet. Stellantis Europe S.p.A. er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, inkludert uteblitt fortjeneste som følge av bruken, eller av at det ikke er mulig å bruke nettstedet og informasjonsinnholdet i dette, eller nettsteder som er direkte eller indirekte koblet til dette, samt for utelatelser eller feil.

TREDJEPARTS INTELLEKTUELLE RETTIGHETER

Dette nettstedet administreres av Stellantis Europe S.p.A.. Stellantis Europe S.p.A. respekterer tredjeparters intellektuelle rettigheter. Enkelte materialer på nettstedet kan ha blitt publisert og gjort tilgjengelig av tredjeparter uten Stellantis Europe S.p.A.s godkjennelse. Stellantis Europe S.p.A. policy tillater ikke at materialer som krenker tredjeparts rettigheter blir liggende på nettstedet. Brukerkontoen til de som krenker disse rettighetene vil bli slettet så snart Stellantis Europe S.p.A. får kjennskap til overtredelsen. Hvis en bruker mener at noe av materialet som er tilgjengelig på dette nettstedet bryter mot en rettighet, må brukeren sende et notat til Stellantis Europe S.p.A. med følgende informasjon: i identifisering av retten som er krenket eller, i tilfelle av flere brudd, en liste over alle krenket rettigheter; ii. Identifikasjon av materialet på nettstedet som krenker rettigheter som er beskrevet ovenfor, og at du ønsker å fjerne eller deaktivere innholdet sammen med informasjon som kan være nyttig for Stellantis Europe S.p.A. i identifisering av overtredelsen; iii. informasjon som kreves for å kontakte eieren hvis rettigheter er blitt krenket, inkludert adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-post adresse; iv. en uttalelse som forklarer at informasjonen som du forsyner Stellantis Europe S.p.A. med er nøyaktig og at du er klar over at falske uttalelser kan føre til strafferettslige sanksjoner, og at det har rett til å handle for eieren til rettigheten som er krenket; iv. en signatur, ekte eller elektronisk, av den personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av rettigheten som er krenket. Ovennevnte melding skal sendes med rekommandert brev til nedenstående adresse: Fiat Chrysler Automobiles S.p.A., Fiat Digital Marketing, Corso Agnelli, 200 - 10135 Torino

GJELDENDE LOV OG DOMSTOL

Med forbehold i de øvrige rettigheter som brukerne har iht. nasjonale og internasjonale forskrifter, følger ovennevnte bestemmelser for bruk av nettstedet den italienske lovgivningen og vil bli tolket i henhold til denne (med unntak av denne lovgivningens forskrifter om lovkonflikter), deriblant alle tvister angående eksistens, gyldighet og utbytte av angjeldende bestemmelser for bruk av nettstedet og alle andre avtaler som denne henviser til. Innenfor disse rammer, er det domstolen i Torino som er den kompetente domstolen for alle tvister som oppstår når det gjelder ovennevnte vilkår for bruk av nettstedet, samt alle andre avtaler som disse henviser til.​​