PERSONVERN OG RETNINGSLINJER

GENERELL INTRODUKSJON

Følgende retningslinjer har til hensikt å beskrive hvordan denne nettsiden, som eies av Fiat Group Automobiles S.p.A., håndteres når det gjelder behandling av brukernes/besøkendes persondata. I henhold til de italienske forskrifter for personvern, og i samsvar med Fiat Automobiles S.p.A. konsernets etiske retningslinjer, garanterer Fiat Group Automobiles S.p.A. at alle brukernes identitet og personopplysninger vil bli respektert, også når tilgangen til nettstedet skjer fra utlandet. Retningslinjene tjener også som en kortfattet informasjon, i de tilfeller hvor det ikke finnes noe særskilt dokument for dette, i henhold til art. 13 i resolusjon 196/06, kunngjort i samsvar med art. 10 og 11 i direktiv nr. 95/46/EU, for de som oppsøker tjenestene på nettsiden, i den hensikt å beskytte personopplysningene som er elektronisk tilgjengelige. I henhold til art. 13 i resolusjon 196/03 - Lov om behandling av personopplysninger - henviser vi til detaljert informasjon om behandling av persondataene, hvor dette er nødvendig, på sidene for hvert enkelt tjenestetilbud. Formålet med denne informasjonen er å definere for hver enkelt tjeneste hvilke begrensninger som gjelder for behandlingen av persondataene og hvordan det skal gjøres. På grunnlag av denne informasjonen kan kunden eller den besøkende fritt gi sitt samtykke for innsamling av dataene og senere bruk av disse. Vi minner om at denne informasjonen ikke gjengis på andre nettsteder som brukeren eventuelt får tilgang til gjennom linker.

INNEHAVER, ANSVARSHAVENDE OG BEHANDLINGSANSVARLIGE

Innehaver av databehandlingen er Fiat Group Automobiles S.p.A., ved fungerende ansvarshavende for Information & Communication Technology hos Fiat Group Automobiles S.p.A., med kontor i Corso Agnelli 200, Torino. Tjenestens behandlingsansvarlige er fungerende ansvarshavende for Direksjonen av Brand Marketing Communications Fiat Group Automobiles S.p.A.. Persondataene kan behandles av lederne for databehandlingen, som eventuelt kan være eksterne, som administrerer den ønskede tjenesten, og av den/de behandlingsansvarlige.

HVILKE DATA SOM BLIR BEHANDLET OG HENSIKTEN MED DET

Nettsiden har både informativt og interaktivt innhold. Når kunden eller besøkeren, surfer på nettstedet, er det mulig å innhente informasjon om vedkommende på følgende måter: Navigasjonsopplysninger IT-systemene og programvareprosedyrene som er nødvendige for at dette nettstedet skal kunne fungere, henter gjennom tiden inn en del personopplysninger som det er underforstått blir formidlet gjennom internetts kommunikasjonsprotokoller. Dette er informasjon som ikke blir innsamlet for å bli assosiert med den berørtes identifikasjonsdata, men som kan gjøre det mulig å identifisere brukerne ved hjelp av utarbeiding og assosiering av opplysninger som eies av tredjepersoner p.g.a. deres art. I denne datakategorien finner vi IP-adresser, type nettleser, operativsystem, domenenavn og adressene til nettstedene man har besøkt, informasjon om hvilke nettsider brukerne har besøkt på nettstedet, klokkeslettet når søket startet, hvor lenge man har vært på hver enkelt nettside, analyse over interne søkebaner og andre parametere som angår operativsystemet og brukerens datamiljø. Disse tekniske, datarelaterte informasjonene samles inn og benyttes som globale, anonyme data, kun i den hensikt å: 1. Forbedre kvaliteten på tjenesten og utnytte optimalt nettstedets funksjoner. 2. Forstå brukernes atferd, slik at man kan forbedre kommunikasjonen på nettet. 3. Utarbeide statistiske opplysninger om bruken av nettsiden. Data som oppgis frivillig av kunden/besøkende Dette er de tilfellene hvor det er kunden/besøkende selv som etter å ha lest den detaljerte informasjonen, velger å oppgi sine persondata for å få tilgang til bestemte fritt valgte tjenester. "Opt-In"- og "Opt-Out"-policy: Før en bestemt tjeneste kan bli aktivert vil det i alle tilfeller bli gitt utfyllende informasjon, og i de tilfeller hvor dette er nødvendig, vil man også bli bedt om å gi uttrykkelige samtykke. Dette samtykket kan når som helst tilbakekalles, men det vil føre til at man ikke kan benytte tjenesten lenger. Spesifikk informasjon blir fortløpende gitt eller vist på nettstedets sider som inneholder spesielle tjenester som leveres på forespørsel. Persondata fra mindreårige Fiat Group Automobiles S.p.A. tillater ikke overdragelse av persondata fra barn under 18 år.

HVORDAN PERSONDATAENE BEHANDLES

Databehandlingen utføres ved hjelp av automatiske systemer (f.eks. med bruk av prosedyrer og elektroniske hjelpemidler) og/eller manuelt (f.eks. skriftlig) for den tiden som er høyst nødvendig for å gjennomføre formålet med innsamlingen av dataene, og uansett i overensstemmelse med gjeldende forskrifter for personvern.

TEKNOLOGIER

Informasjonskapsler Det benyttes ikke informasjonskapsler (1) for overføring av opplysninger av personlig karakter. Midlertidige informasjonskapsler (eller økt-informasjonskapsler, som ikke lagres permanent på brukerens datamaskin, og forsvinner når nettleseren lukkes), er strengt begrenset til bruk for overføring av de nødvendige økt-ID-ene som gjør det mulig å surfe trygt og mest mulig effektivt på nettstedet. Økt-informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet, gjør at man ikke behøver å benytte seg av andre datateknikker som teoretisk sett kan skade brukernes frihet under søking på nettet, og gjør det umulig å innhente ID-opplysninger om brukeren. På dette nettstedet brukes også faste informasjonskapsler. Dvs. informasjonskapsler som blir liggende på harddisken i datamaskinen inntil de forfaller eller blir slettet av brukerne/besøkerne. Sletting av informasjonskapslene utelukker ikke at man kan bruke ovennevnte nettsted og/eller applikasjoner. Ved hjelp av de faste informasjonskapslene blir brukerne/besøkerne som går inn på nettstedet (eller eventuelle andre brukere som bruker samme datamaskin) automatisk gjenkjent hver gang. Brukere/besøkende kan innstille nettleseren i datamaskinen slik at den tillater/blokkerer alle informasjonskapsler, eller viser en melding hver gang det dukker opp en informasjonskapsel, slik at man kan avgjøre om man vil tillate eller blokkere den (2). Javascript Dette er en teknikk som brukes alternativt til direkte analyse av loggfilene i Webserveren. Den går ut på å samle inn og utarbeide navigeringsdataene ved hjelp av den spesielle JavaScript-koden som ligger i de angjeldende HTML-sidene.

EKSTERNE TJENESTER

Google Analytics Dette nettstedet benytter en ekstern tjeneste for nettanalyse som leveres av Google Analytics, som bruker JavaScript-teknologien for at nettstedet skal kunne analysere hvordan brukerne bruker det. Informasjonene som kommer frem om hvordan brukeren beveger seg på nettstedet (inkludert brukerens IP-adresse) blir sendt og lagret i Google Analytics servere. Google Analytics bruker denne informasjonen for å spore og utforske bruken av nettstedet, lage rapporter over aktivitetene på nettstedet for operatørene av nettstedet, og levere andre tjenester som angår aktivitetene på nettstedet og internettbruken. Google Analytics kan også sende disse informasjonene til tredjeparter hvis dette er lovpålagt, eller dersom tredjepartene behandler den ovennevnte informasjonen på vegne av Google Analytics. Google Analytics kommer ikke til å knytte IP-adressen din til noen andre data som finnes hos Google Analytics. Ved å bruke dette nettstedet samtykker brukeren til at Google Analytics behandler dataene på den måten og i den hensikten som er beskrevet ovenfor.

TILKOBLING TIL TREDJE PARTS NETTSTED

Fra nettstedet er det mulig å koble seg til andre nettsteder. Denne muligheten vises i klartekst, slik at kundene/besøkerne blir informert om at de er i ferd med å forlate Fiat Group Automobiles S.p.A.'s nettsted. Vi ber kunden/besøkende om å merke seg at Fiat Group Automobiles S.p.A. ikke eier eller er ansvarlig for disse nettsidene som administreres i sin helhet av andre utenforstående selskaper og/eller organisasjoner. Man må derfor sjekke og eventuelt akseptere deres retningslinjer for behandling av personopplysninger. Fiat Group Automobiles S.p.A. frasier seg derfor ethvert ansvar for eventuelle spørsmål om og/eller overføring av persondata til tredjeparter eller andre nettsteder.

DE BERØRTE PARTERS RETTIGHETER

De personer som personopplysningene gjelder for, har rett til når som helst å få bekreftelse på om disse opplysningene eksisterer eller ikke, og eventuelt få kjennskap til deres innhold og kilde, kontrollere riktigheten, kreve at de blir integrert, oppdatert, eller rettet. (art. 7 i det italienske lovdekret 196/03). I følge samme artikkel har man rett til å kreve en fullstendig og oppdatert liste over alle som har ansvaret for databehandlingen, kreve at opplysningene blir slettet, gjort anonyme eller at dataene som behandles blir blokkert dersom disse strider mot loven, i tillegg til at man av legitime hensyn i alle tilfeller kan motsette seg behandlingen av persondataene. For å utøve disse rettighetene, og om man skulle få problemer eller ha eventuelle spørsmål om det som er beskrevet ovenfor, kan man skrive til Fiat Group Automobiles S.p.A. - Customer Services - Ufficio Privacy, C.so Agnelli 200 - 10135 Torino.

ENDRINGER RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Denne policyen tilpasser metodene for behandling av persondataene som kunder/besøkende oppgir når de surfer på nettstedet. Eventuelle nye forskrifter for denne sektoren, og likeledes den kontinuerlige analysen og oppdateringen av tjenestene som tilbys brukeren, kan gjøre det nødvendig å endre disse metodene. Derfor kan det hende at personvernpolicyen vår gjennomgår endringer gjennom tiden. Vi ber derfor om at kundene/besøkerne kontrollerer jevnlig denne siden. 1) Informasjonskapsler eller markører er informasjonspakker som blir sendt fra en webserver (f.eks. nettstedet) til brukerens internett-leser hvor de lagres automatisk i datamaskinen, for deretter å bli sendt automatisk tilbake til serveren hver gang brukeren besøker nettstedet. 2) I utgangspunktet er nesten alle nettlesere innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapslene. Du kan allikevel endre den forhåndsinnstilte konfigurasjonen som i nettleserne (som f.eks. versjon 6.0 av Internet Explorer) vanligvis er middels høy, og deaktivere informasjonskapslene (dvs. blokkere dem definitivt) ved å innstille dem til det høyeste beskyttelsesnivået (høyt nivå). Men husk at dette betyr at man ikke vil kunne bruke tjenesten. Du har uansett også muligheten til å slette (eller fjerne) informasjonskapslene fra din egen datamaskin. Dette gjør du ved å velge fanen "Generelt" under "Alternativ for internett", i menyen "Verktøy", og klikke på knappen for sletting av informasjonskapsler.

9 september 2014

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>