FIAT CAMPER ASSISTANCE

Over 6 500 Fiat Professional-verksteder over hele Europa står alltid klare for Fiat Professional-baserte bobiler. Blant disse finnes også 1 800 Fiat Camper Assistance-verksteder med flere skreddersydde egenskaper, strukturer og dimensjoner for å tilby full støtte til Fiat Professional-baserte bobiler.

Det gjelder svært spesialiserte verksteder som: 

  • har anordninger av spesielle dimensjoner som er egnet til bobiler 
  • tilbyr dimensjoner for ankomst, plass inne på verkstedet og løftebukker som er egnet til vekten og størrelsen til en bobil 
  • har et lager med forbruksmateriell og de mest nyttige originale reservedelene som brukes på fritidskjøretøy 
  • kan benytte seg av dediserte prosedyrer som reduserer tiden inngrepet tar​​

 

Dealer locator