SIKKERHET

Kjørekomfort, god sikt, en egnet motor er viktige sikkerhetsmessige faktorer. Foruten nye bremsesystemet har Ducato, også utstyrts med avanserte teknologiske funksjoner for å sikker kontroll selv i ekstreme situasjoner.

 

CRUISE CONTROL og SPEED LIMITER

Cruise Control gjør at du kan stille inn kjørehastigheten for å holde den konstant. Speed Limiter har blitt integrert i versjonene 130, 150 og 180 MultiJet og gjør det mulig å stille inn den maksimale hastighet kjøretøyet kan nå, noe som øker sikkerheten. Når føreren trykker ned gasspedalen, kan han overstige grensen som er satt for bestemte forbikjøringmanøvrer.

ESC

ESC-systemet griper inn i akutte situasjoner som plutselige manøvrer for å unngå en hindring. Det overvåker forskjellige parametere, som f.eks. sideakselerasjon, hastighet, veigrep og rattvinkel. Disse dataene blir behandlet og, om nødvendig, griper dreiemomentet og bremseanlegget inn slik at kjøretøyet gjenvinner normal stabilitet igjen. ESC er også tilgjengelig på Al-Ko-versjoner. ESC (Electronic Stability Control) inkluderer: LAC (Load Adaptive Control), som overvåker lastens fordeling og samhandler med ESC for å tilpasse inngrepsterskelen, ASR (anti-slip regulering) for å unngå hjulspinn under oppstart, MSR (Motor Schleppmoment Regelung) for å hindre tap av veigrep under plutselige nedgiringer, HBA (Hydraulic Brake Assistance) som øker bremsekraften i en nødsituasjon.

ROLL OVER MITIGATION

En støtteinnretning i tillegg til ESC for situasjoner der det er stor risiko for helling, det vil si sidehelling, også i svinger, av bobilen.

HILL HOLDER

Ved bakkstart, bremser systemet kjøretøyet og hindrer rygging, uten at du bruker håndbrekket. Bremsen slippes opp automatisk (integrert i ESC) når dreiemomentet fra motoren er tilstrekkelig for å kjøre kjøretøyet.

LDWS (LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM)

Systemet Lane Departure Warning System avgjører om bobilen er i ferd med å kjøre ut av banen, selv i værforhold med dårlig sikt. I tilfelle av en fare, er sjåføren advart om mulig overhengende fare med en hørbar alarm og en varsellampe.​

TRACTION+

Traction + er et innovativt system for kontroll av drivverket, som hjelper til med kjøring på veier med dårlig veigrep. Når ESC er tilstede og forholdene er slik at ett av drivhjulene har dårlig eller null veigrep, påviser kontrollenheten at kjøretøyet skrenser, og bremser det ved å overføre motorens dreiemoment til det hjulet som har best veigrep. På denne måten gjenopprettes bobilen raskt, og du er garantert best mulige kjøreegenskaper og retningsstabilitet. Denne funksjonen aktiveres bare når det er nødvendig ved å trykke på en knapp plassert på instrumentpanelet og ved en hastighet på 30 km/t.

HILL DESCENT CONTROL

På bratte utforkjøringer, bidrar systemet Traction+ til å opprettholde ønsket hastighet uten at du hele tiden må trykke på bremsen. På denne måten kan du konsentrere deg på å styre bilen uten å bli distrahert. Du aktiverer funksjonen med en dedikert knapp på instrumentpanelet.

TPMS (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM)

Hvis du holder dekktrykket under kontroll, får du en høyere sikkerhet med lavere drivstofforbruk og lavere utslipp. TPMS sjekker kontinuerlig dekktrykket via fire sensorer og signaliserer eventuelt tap direkte på skjermen på dashbordet. TPMS er også tilgjengelig på Al-Ko-versjoner.

​TSR (TRAFFIC SIGNS RECOGNITION)

Ved å bruke ryggekameraet i LDWS, hjelper TSR-systemet føreren å identifisere veiskilter med tillatt fartsgrense og forbikjøring. Disse er angitt på skjermen i kjøretøyet for å informere føreren.​

HIGH BEAM RECOGNITION

Når LDWS er koblet inn, styrer den prosessen med å snu og slå fra fjernlyset automatisk for å øke sikten og redusere risikoen for gjenskinn under kjøring når man kjører om natten ved og automatisk identifisere biler i kjørefeltet.

REGN- OG SKUMRINGSSENSOR

​Regnsensoren aktiverer vindusviskerne i henhold til hvor mye det regner, og justerer hastigheten. 
Skumringssensoren slår automatisk på nærlyset når lyset utenfor er utilstrekkelig.

RYGGEKAMERA BAK

Når det tredje bremselyset er aktivert på van-versjoner, garanteres en omfattende og detaljert visning på radiosystemets 5-tommers skjerm med referanselinjer. Disse bidrar til å bestemme avstanden til hindringen og bilens totale dimensjoner. Den aktiveres automatisk ved rygging. Det kan fungere selv når bilen står stille, uten at giret settes i revers, og med åpne bakdører.

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>