HULP BIJ PECH ONDERWEG

​​Reizen met een gerust hart en vrij van zorgen betekent dat u op alle plaatsen, op elke weg, pechhulp kunt krijgen dankzij een speciaal, meertalig callcenter. De pechhulpdienst voor campers op Fiat Professional-basis is gratis gedurende de eerste 2 jaar vanaf de eerste registratiedatum*. In geval van onvoorziene gebeurtenissen (storing, ongeval, lekke band van een of meer banden, lege accu, enz.) brengt het callcenter u in contact met Fiat Camper Assistance, de wegenwacht die voorbehouden is aan camperklanten en die 7 dagen per week, 24 uur per dag actief is in meer dan 50 landen.  Indien nodig werkt onze provider ook als tolk en blijft hij in direct contact met de klant totdat de operatie is voltooid en de camper weer vertrekt.

Mobiele werkplaats

Bij stilstand van de camper door een defect, lekke band, lege accu, ter beschikking stellen van een monteur om het voertuig ter plaatse te repareren.

Wegslepen

Indien uw auto niet langs de weg kan worden gerepareerd, dan wordt deze weggesleept naar de dichtstbijzijnde Fiat Professional-werkplaats.

Vervangd vervoer

Als uw auto niet binnen een redelijke termijn kan worden gerepareerd, kunt u voor maximaal vier 4 werkdagen –- plus eventueel tussenliggend weekend- of feestdagen –- de beschikking krijgen over een vervangende auto. Raadpleeg de garantiehandleiding van de auto voor de voorwaarden waaronder deze service wordt geboden.

Reiskosten

Eventuele taxikosten die u moet maken om naar een treinstation of utoverhuurbedrijf te gaan, worden onder voorwaarden vergoed.

Terugreis of doorreis van passagiers

Bij stilstand van de camper op een bepaalde afstand van de woonplaats.

Hotelkosten

In geval van voertuigstilstand op een bepaalde afstand van de woonplaats, vier sterrenhotel accommodatie voor maximaal 5 nachten.

Ophalen gerepareerde auto

Eventuele kosten die u moet maken om uw gerepareerde auto op te halen als u op meer dan 25 kilometer van huis bent gestrand, worden onder voorwaarden vergoed.

Repatriëring van het niet-gerepareerde auto*

Als u in het buitenland pech krijgt en uw auto kan niet binnen 5 dagen worden gerepareerd, wordt uw auto vanaf het Fiat Professional-servicecentrum waar hij staat teruggebracht naar uw huis (of naar het servicecentrum als deze zich in dezelfde plaats als de woonplaats van de klant bevindt).

Informatieservice

Op verzoek ontvangt u informatie over de werk- en openingstijden van het servicecentrum. Deze Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week actief.

(*) Raadpleeg het garantieboekje van de auto voor de voorwaarden