24 Hei 2018

MATKAILUAUTON PYSÄKÖINTI

ELÄMÄÄ TIEN PÄÄLLÄ

Matkailuauton pysäköinti yöllä

Kun jäämme matkailuautoon yön ajaksi, valittu pysäköintipaikka on arvioitava ja varmistettava, että se on sopivan rauhallinen eikä epämieluisaa melua aiheuttavan kohteen lähellä. Viimeksi mainitussa tapauksessa on siirryttävä muualle. Suositeltavia eivät ole muusta asutuksesta erillään olevat paikat, vaikka ne vaikuttaisivatkin romanttisilta. Huomionarvoisia seikkoja ovat myös paikan ihmismäärä ja mahdolliset häiriötekijät (paikallisten ravintoloiden, urheilukenttien jne. pysäköintipaikat).

Moottoriteiden pysäköintialueet ovat vähitellen menettämässä entisten aikojen houkuttelevuuttaan. Näiden levähdyspaikkojen ruuhkaisuus ja meluisuus kannattaakin arvioida tapauskohtaisesti. Parempi on ehkä ajaa vielä muutama kilometri kohti rauhallista kylää, josta voi löytyä sopiva paikka Fiat Ducato -alustaisen matkailuauton vapaata pysäköintiä varten, jossa voi huomiota herättämättä levätä rauhallisesti.

Pysäköinnillä ei tietenkään saa aiheuttaa vahinkoa tai häiriötä muille ihmisille, muille alueella leiriytyville eikä paikan vakituisille asukkaille. Odotamme toisilta kunnioitusta, joten meidän on osoitettava sitä ensimmäisinä kohdatessamme toisia.

 

Yöpyminen matkailuautossa leirintä- ja matkailualueilla

Itsestään selvää on, että leirintä- ja matkailualueilla (levähdyspaikoilla, leirintäalueilla, maatilamatkailukohteissa, pysäköintipaikoilla) liikutaan ja kuljetaan kävelyvauhdilla. Rauhallinen toiminta edistää kaikkien turvallisuutta, erityisesti mukana matkustavien lasten. Lisäksi vältämme näin lennättämästä pölyä ja hiekkaa. Jos alueelle saavuttaessa tarjolla on runsaasti tilaa, ei pidä ahtautua aivan vieri viereen muiden jo paikalla olevien matkailuautoilijoiden kanssa. Toisin sanoen kunnioitamme heidän yksityisyyttään ja elintilaansa.

Tarvittaessa ja jos alueella on siihen mahdollisuus, voimme liittyä sähköverkkoon akkujen lataamiseksi ja 220 voltin virtaa tarvitsevien laitteiden (esim. hiustenkuivaajan) käyttöä varten.

Tätä tarkoitusta varten mukana pitää olla riittävän pitkä kolminapainen liitin ja adaptereita, jotka voi kytkeä saatavilla olevaan pistorasiaan (saatavilla on myös adaptereita, jotka sopivat monissa maissa). Turvallisuuden vuoksi on tärkeää välttää improvisoituja liitäntöjä, jotka sateen sattuessa voivat helposti aiheuttaa oikosulun.

Viereisten seurueiden häiritsemistä meluisalla toiminnalla tai käyttäytymisellä pitää tietenkin välttää. Sähkögeneraattorin käyttö on rajoitettava minimiin, ja käyttö on sallittu vain, jos muut eivät joudu kärsimään sen päästöistä.

Matkailuauton vapaa pysäköinti

Matkailuauton pysäköinti vapaasti matkailualueiden ulkopuolelle ei ole sallittua kaikissa maissa. Asia on hyvä selvittää etukäteen, jotta käytäntö on selvä. Herätys poliisin toimesta keskellä yötä ei varmaankaan ole kokemus, jonka vuoksi reissuun on lähdetty!

Jossakin pysäköinti on sallittu yleisellä tasolla (kuten Italiassa tieliikennelain kohdan 185, alakohdan 2* mukaisesti), ja vapaata pysäköintiä saatetaan rajoittaa paikallisesti tai väliaikaisesti, tai se voi olla rajattu tietyille ajoneuvoryhmille (ei matkailuautoille, vaan esimerkiksi kaikille yli 2500 kg painaville ajoneuvoille). Niinpä myös tässä tapauksessa on hyvä ottaa asiasta selvä etukäteen perehtymällä paikalliseen lainsäädäntöön.
On muistettava, että kiellettyjä ovat tasapainotuskiilat pyörien takana, ulostyöntyvät portaat, ulospäin avatut ikkunat tai ovet.

Fiat Ducato -alustainen matkailuauto pyritään pysäköimään tasaisesti, sillä ihminen nukkuu paremmin vaakatasossa. Lisäksi tällöin ei tule ongelmia pesualtaiden ja suihkun viemäröinnissä, ja jääkaappikin toimii parhaissa olosuhteissa. Ajoneuvo kannattaa mahdollisuuksien mukaan suunnata siten, että aurinko kiertäessään vuorokauden kuluessa ei osu koskaan suoraan jääkaappiseinään rasittaen turhaan sen kompressoria.

Näiden suositusten myötä Fiat Professional for Recreational Vehicles toivottaa kaikille hyviä pysäköintejä. Ja tietysti myös hyvää matkaa!​​

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>