27 SEP 2022

MATKAILUAUTOJEN MALLIVAIHTOEHDOT ULOTTUVAT PAKETTIAUTOMALLISTA PUOLI-INTEGROITUUN AJONEUVOON, ALKOVIMALLIIN JA ASUNTOAUTOON

TUOTE

Miten erilaiset Ducato-alustaiset matkailuautot eroavat toisistaan? Pakettiautomallin lisäksi tarjolla on myös puoli-integroituja ja alkovimalleja sekä asuntoautoja.

Matkailuauto tarkoittaa lomaa, vapautta ja seikkailua. Siitä me varmasti olemme kaikki samaa mieltä. Termiä ’matkailuauto’ käytetään kuitenkin viittaamaan erityyppisiin ajoneuvoihin, jotka kaikki kuljettavat meidät lomalle ja täyttävät toiveemme vapaudesta, mutta tekevät sen eri muodoilla ja tavoilla. Toisin sanoen matkailuautot eivät ole kaikki samanlaisia.

Erilaisten matkailuautojen erot näkyvät ulospäin jo nopealla vilkaisulla, mutta eroja on myös sisätiloissa. Tärkeä merkitys tässä on erilaisilla mekaanisilla alustoilla, joita käytetään erilaisten matkailuautojen toteuttamiseen. Ducaton alustavalikoima on erittäin suuri, jolloin se voi sopeutua valmistajien vaatimuksiin ja tarjota enemmän valinnanvaraa potentiaalisille ostajille. Pakettiauto- eli Van-mallin Ducatosta muunnetut ja toisaalta moottoroidulle Ducato-alustalle rakennetut matkailuautot eroavat merkittävästi toisistaan. Perinteisen levyalustaisen pakettiauton kori sisältää kaiken ohjaamosta ajoneuvon perään saakka ja on näin valmis sisätilojen varustelua varten. Mutta muunkinlaisia alustoja on olemassa, jotka nekin sopivat hyvin matkailuauton toteuttamiseen. Esimerkiksi ’ohjaamollinen’ alusta koostuu ohjaamosta ja sen taakse kiinnitetystä runko-osasta, jonka päälle matkailuauton asuintila rakennetaan. Ducaton alkuperäinen ohjaamo tarjoaa taattua ajomukavuutta ja turvallisuutta ergonomisten istuimiensa, hyvin suunnitellun kuljettajan paikan sekä lukuisien turvajärjestelmien ansiosta. Ohjaamoton alusta taas eroaa ohjaamollisesta sanan mukaisesti siinä, ettei siinä ole ohjaamoa. Tarkemmin sanottuna siinä ei ole ohjaamon metallista yläosaa, mutta se sisältää kuitenkin rungon, moottorin, ohjauskonsolin ja muut elementit.

Kori tai sandwich-paneelit

Jos matkailuauto toteutetaan pakettiauton alustalle, asuintilaa ei kannata rakentaa. Ajoneuvossa on valmiina kori, joka sisältää seinät, katon ja lattian. Matkailuauton valmistaja huolehtii lämpöeristyksestä ja ikkunoiden ja luukkujen asentamisesta. Loput työstä koostuu sisätilan kalusteiden sekä teknisten elementtien, kuten lämmityslaitteiston, asentamisesta. Jos matkailuauto toteutetaan alustalle, jossa ei ole koria, siihen on rakennettava asuintila, joka kiinnitetään Ducaton runkoon. Normaalisti asuintila rakennetaan erilaisista materiaaleista koostuvista sandwich-paneeleista ja niiden väliin tulevasta lämpöeristyksestä. Yksi paneeli toimii kattona, toinen lattiana, ja myös sivuseinät rakennetaan näistä paneeleista. Vaihtoehto sandwich-paneeleille on lasikuidusta valmistettu itsekantava kori eli monokokki, joskin se on hyvin harvinainen.

Matkailuautotyypit

Mutta miten erilaiset mekaaniset Ducato-alustat ja erityyppiset matkailuautot sovitetaan yhteen? Kuten edellä on todettu, pakettiautomallin Ducatoa käytetään niin sanottujen Van-mallien toteuttamiseen, kun taas Ducaton ohjaamollinen alusta on ihanteellinen puoli-integroiduille ja alkovimalleille. Puoli-integroiduissa malleissa Ducato-ohjaamon yläpuolella oleva tila yhdistää ohjaamon sopusointuisesti asuintilaan, joka voi tällöin olla korkeampi ja tilavampi. Alkovimalleissa sen sijaan ohjaamon yläpuolella on uloke, jota matkailuautokielessä sanotaan alkoviksi: syvennys, johon mahtuu parivuode. Pään yläpuolelle jää luonnollisesti vain vähän tilaa, juuri ja juuri mahtuu istumaan, mutta etuna on kaksi aina valmista vuodepaikkaa, jotka eivät häiritse muuta asuintilaa. Alkovimalli ei tietenkään ole optimaalinen ratkaisu aerodynaamisessa mielessä. Puoli-integroitu malli puolestaan on muodoltaan sopusuhtaisempi ja dynaamisempi, mutta siitä puuttuu ohjaamon yläpuolinen, aina käytettävissä oleva nukkumapaikka. Ratkaisuna tähän ongelmaan on taitettava vuode, joka on normaalisti nostettu ylös seinälle ja lasketaan alas ruokailu-oleskelutilan kohdalle vain yön ajaksi. Asuintilan käyttö on tietysti hankalaa, kun joku nukkuu alas taitetussa vuoteessa. Muiden asuintilojen osalta näiden kahden mallin välillä ei ole olennaisia eroja. Kummassakin on yleensä kaksi vuodepaikkaa wc:n, keittiön ja oleskelutilan lisäksi. Voidaan sanoa, että alkovimalli on optimaalinen ratkaisu, kun matkustajia on paljon, sillä joissakin tapauksissa siihen mahtuu jopa seitsemän henkilöä. Kun matkustajia on kolme tai neljä, puoli-integroitu tai alkovimalli on täysin subjektiivinen valinta.

Matkailuautoa, jossa on integroitu kori, sanotaan normaalisti asuntoautoksi (joskin monissa maailman kolkissa tätä termiä käytetään yleensäkin matkailuautoista). Tässä tapauksessa mekaanisena alustana toimii ohjaamoton asennuspohja. Koska integroidulla korilla varustetuissa ajoneuvoissa (asuntoautoissa) ei ole erillistä ohjaamoa, niiden keulaosa on omanlaisensa. Ohjaamo ja asuintila sulautuvat toisiinsa saumattomasti, mistä on etua asumismukavuuden kannalta, sillä etuosa on mitoiltaan yhtä suuri kuin muu asuintila. Jos ajoneuvoon haluaa sijoittaa myös taitettavan vuoteen, se laskeutuu ohjaamon päälle jättäen vapaaksi lähes koko ruokailu-oleskelutilan. Asuntoautoissa, joiden perustana on ilman ohjaamoa oleva Ducato-alusta, on merkittäviä eroja verrattuna Ducaton ohjaamollisen rungon päälle rakennettuihin puoli-integroituihin malleihin, aivan kuten puoli-integroidut mallit eivät suinkaan ole samanlaisia kuin alkovimallit. Yhdestä asiasta voimme kuitenkin olla varmoja: aina on kyseessä matkailuauto, kiehtova liikkuva koti, joka mahdollistaa liikkumisen ja oleskelun täydellisessä vapaudessa.