SÄKERHET

Körkomfort, utmärkt sikt och en lämplig motor utgör de främsta säkerhetsfaktorerna. Ducato har dessutom de mest avancerade tekniska systemen för att se till att du kan behålla kontrollen även i extrema förhållanden.

 

FULL BRAKE CONTROL

FBC hjälper till att undvika eller mildra konsekvenserna av kollisioner genom att upptäcka hinder framför fordonet. Systemet varnar dig och bromsar automatiskt om du inte reagerar.

BLIND SPOT ASSIST BSA

BSA använder radarsensorer för att upptäcka fordon som närmar sig bakifrån, men som du inte kan se eftersom de befinner sig i sidospeglarnas döda vinklar.​

REAR CROSS PATH DETECTION (RCP)

Systemet upptäcker fordon som närmar sig från sidorna och hjälper dig att undvika olyckor när du utför manövrar. Detta är till stor hjälp för husbilsförare som har en begränsad sikt bakåt.

CRUISE CONTROL och SPEED LIMITER

Cruise Control gör att man kan ställa in körhastigheten så att den hålls konstant. Speed Limiter har integrerats i farthållaren på versionerna 140, 160 och 180 MultiJet och gör att man kan ställa in den maximala hastighet som fordonet får nå, vilket ökar säkerheten. När föraren trycker ner gaspedalen i botten, kan han överskrida gränsen som har ställts in för särskilda omkörningsmanövrer.​

ESC

ESC-systemet ingriper i nödsituationer, som till exempel plötsliga manövrer för att undvika ett hinder. Det övervakar parametrar som sidoaccelerationen, hastigheten, väggreppet och rattvinkeln. Systemet bearbetar uppgifterna och ingriper vid behov på motormomentet och bromssystemet för att se till att husbilen åter blir helt stabil. ESC finns tillgänglig även på Al-Ko-versionerna. ESC-systemet (Electronic Stability Control) omfattar: LAC (Load Adaptive Control) som övervakar fördelningen av lasten och interagerar med ESC för att anpassa ingreppströskeln, ASR (antislip regulation) som gör att man undviker hjulens slirning under starten, MSR (Motor Schleppmoment Regelung) som undviker förlust av väggreppet vid plötsliga nedväxlingar, HBA (Hydraulic Brake Assistance) som ökar bromskraften i nödsituationer.

ROLL OVER MITIGATION

Detta system utgör ett ytterligare stöd till ESC-systemet i situationer där vältningsrisken är hög. Systemet minskar rullningen, dvs. husbilens sidolutning i förhållande till vägen, även i kurvor.​

HILL HOLDER

Vid start i uppförsbacke bromsar systemet fordonet och förhindrar dess backning utan att man använder handbromsen. Bromsens uppsläppning sker automatiskt (integrerad i ESC) när momentet som motorn tillhandahåller är tillräckligt för att låta fordonet köra framåt.

LDWS (LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM)

Lane Departure Warning System kan avgöra om husbilen håller på att köra ut ur körfältet, även i väderförhållanden då sikten är dålig. Vid en eventuell fara, varnas föraren om den möjliga överhängande risken med en ljudsignal och en varningslampa.​​

TRACTION+

Traction+ är ett innovativt system för kontroll av framdrivningen som hjälper till med körningen på vägar med dåligt väggrepp. När ESC-systemet är aktiverat och ett av drivhjulen har dåligt väggrepp, detekterar systemets styrenhet denna slirning och bromsar hjulet genom att överföra drivmomentet på hjulet med ett bättre väggrepp. På detta sätt, blir husbilens urkoppling smidigare, vilket garanterar bästa möjliga körbarhet och riktningsstabilitet. Funktionen aktiveras endast när så behövs genom att trycka på en knapp som sitter på instrumentpanelen och till en hastighet på 30 km/tim.

HILL DESCENT CONTROL

I branta nedförsbackar hjälper Traction+ till att bibehålla önskad hastighet utan att du behöver använda bromsarna. På så sätt kan du koncentrera dig på styrningen, utan att distraheras. Du aktiverar funktionen med en särskild knapp på instrumentpanelen.​

TPMS (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM)

Att hålla däcktrycket under kontroll innebär en högre säkerhet samt en lägre förbrukning och mindre utsläpp. TPMS kontrollerar kontinuerligt däcktrycket via fyra sensorer och signalerar eventuella tryckfall direkt på displayen på instrumentpanelen. TPSM finns tillgänglig även på Al-Ko-versionerna.

TSR

​Genom att använda backkameran på LDWS, hjälper TSR-systemet föraren genom att identifiera vägskyltarna med tillåten hastighetsgräns och omkörning. Dessa indikeras på displayen i fordonet för att informera föraren.​​

HIGH BEAM RECOGNITION

När LDWS är aktiverad hanteras påsättningen och avstängningen av helljuset automatiskt för att öka sikten och minska risken för bländning under körningen på natten genom att automatiskt identifiera fordon på körfältet.

REGN-OCH SKYMNINGSSENSOR

​Regnsensorn aktiverar vindrutetorkarna enligt hur häftigt det regnar och justerar hastigheten.
Skymningssensorn sätter på halvljuset automatiskt när ljuset utomhus är otillräckligt.​

BACKKAMERA

Backkameran, som sitter i det tredje stoppljuset, garanterar en bred och detaljerad sikt bakom bilen. Den visas på radioanläggningens skärm med referenslinjer som hjälper dig att bedöma avstånden till hindren. Den aktiveras automatiskt när backen läggs i på en hastighet under 15 km/h och kan fungera även när bilen står still, utan ilagd back och med bakdörrarna öppna.

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>