15 Dec 2015

Vinterförvaring. Var ställer jag husbilen?

MIN HUSBIL
​​ Precis som vanligt är det dags att hitta en plats för att ställa undan husbilen för vinterförvaring om den inte ska användas. Utomhus, i garaget, under tak? Vinterförvaring eller inte? Här får du några råd.

När vintern kommer, undrar många husbilsägare hur man på bästa sätt förvarar husbilen under vintern.

Idealet vore att alltid ha ett särskilt utrustat område tillgängligt, men det går ju inte alltid och många väljer då andra lösningar. Självklart blir en husbil som får stå utomhus utsatt för ett förtidigt slitage och kan även få allvarliga skador (på karossen, rutorna, vindrutan). Om du låter den stå parkerad på en offentlig gata, kan du riskera stöld eller vandalism.

Man måste ha i åtanke att, till exempel låga vintertemperaturer gör att motorn utsätts för avsevärd stress, på grund att oljan blir mer trögflytande. Om batterierna inte demonteras och förvaras på en varm plats (ganska komplicerad åtgärd), kommer de att ha en mycket begränsad varaktighet och även knep som att sätta på motorn med jämna mellanrum kommer inte att ge batterierna en längre livslängd. Den lämpligaste lösningen är att placera husbilen inomhus, där det finns tillgång till eluttag för en regelbunden laddning av batterierna, vatten och avlopp.

Naturligtvis finns det alternativa lösningar: parkering under tak , till exempel gör den att du kan skydda din husbil mot väder och vind samt vandalism, även om batterierna och motorn inte kyddas på samma sätt som om den förvaras inomhus. Eller om man äger en tomt, kan man skaffa en   gazebo   för husbilar som man kan förse med strömuttag för att hålla batterierna laddade. Marknaden erbjuder flera möjligheter och det räcker med att titta online för att få en lista med företag som står till förfogande.

Vi rekommenderar alltid att man informerar sig online om de möjligheter som finns tillgängliga för vinterförvaring, efter stad eller län, för att få en uppfattning om tjänsterna och kostnaderna på marknaden. Vissa särskilda strukturer erbjuder flera tjänster, som till exempel: enskilda garage med fristående åtkomst eller parkeringsplatser inomhus där husbilen skyddas mot ultraviolett strålning samt väder och vind, eller parkeringsplatser utomhus som är videoövervakade. Dessutom är dessa områden försedda med självrengörande stolpar för tömning av gråvatten eller avloppsvatten samt påfyllning av dricksvatten; stolpar för generering av elström och tryckluft för kontroll/laddning av batterier och pumpning av däck; tvättområden där man tvättar husbilen själv, gör-det-själv-områden för underhållsarbete i full bekvämlighet och även toaletter med dusch och omklädningsrum, försäljning av andrahandsvaror, bussar, utflyktstjänster, lekpark, grillmöjligheter.

Har du bestämt dig för vad du ska göra med din husbil ?

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>