13 Sep 2018

VÄGASSISTANS

LIVET OMBORD

Med tjänsterna från Fiat Professional for Recreational Vehicles kan du alltid känna dig trygg på resan.

Oavsett på vilken plats eller väg du befinner dig, när som helst på dygnet, kan du förlita dig på att få hjälp från vår vägassistans tack vare ett flerspråkigt call center. Denna assistanstjänst är gratis i två år från det första registreringsdatumet. Läs mer.

Att resa tryggt är grunden till varje turistupplevelse och förflyttning. För att se till att du kan resa utan bekymmer har Fiat Professional tagit fram skräddarsydda lösningar, bland annat vår vägassistanstjänst.

Oavsett på vilken plats eller väg du befinner dig med din husbil kan vår vägassistans komma till undsättning tack vare ett flerspråkigt call center. Denna tjänst, som är särskilt framtagen för ägare av husbilar på Fiat Professional-chassi, har ett stort täckningsområde och säkerställer ett snabbt ingripande. Assistanstjänsten är dessutom gratis i två år från det första registreringsdatumet.

Vid oförutsedda händelser* (motorstopp, haveri, olycka, punktering på ett eller flera däck, urladdat batteri osv.) kan du kontakta Vägassistans för Fiat husbilar på gratisnumret 0080034281111. Du får hjälp av ett kundtjänstteam som är helt tillägnat husbilskunder. Tjänsten är aktiv i 51 länder på 15 olika språk, dygnet runt, alla dagar i veckan. Vid behov kan vår operatör dessutom hjälpa till med tolkning och förblir i direktkontakt med kunden tills ingreppet har slutförts och husbilen kan köra iväg.

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>