08 Feb 2018

ETT HJUL FRAM

LIVET OMBORD
​​

Att resa med husbil är lite av en konst, resultatet av intelligens, kreativitet och balans och ändå struntar alltför många husbilsägare i de mest elementära säkerhetsnormerna för resan. Hur ska man då övertyga dessa envisa personer? Vi gör en liten uppräkning av ovanor att korrigera med fokus på säkerhetsaspekten ute på vägarna. Här kan vi inte bete oss som om det inte fanns några faror. Lösenordet är försiktighet.

Kör inte för fort
är det första: den största orsaken är för hög hastighet. Det är faktiskt möjligt att man lägger märke till ett hinder endast i sista minuten och att bromssträckan och reaktionstiden inte räcker till. Dessa varierar enligt körhastigheten. Stoppsträckan beräknas genom att tiotalet av hastigheten multipliceras med sig själv. Vi tar ett exempel: om fordonet kör i 100 km/tim. multiplicerar man 10 x 10 så att stoppsträckan för fordonet blir 100 meter. Till detta värde måste man lägga till reaktionstidens utrymme som beräknas genom att multiplicera hastighetens tiondel med 3. Det gör att reaktionssträckan blir 30 meter om man kör i 100 km/tim., vilket sammanlagt med stoppsträckan leder till en total bromssträcka på 130 meter. Naturligtvis gäller dessa värden med ideala väg- och fordonsförhållanden. På blöt asfalt och med slitna däck, ökar stopputrymmet avsevärt, liksom reaktionssträckan om föraren distraheras bakom ratten.

Håll inte mobiltelefonen i handen
Undvik till varje pris att använda mobiltelefonen och alla enheter som kan distrahera dig bakom ratten eftersom du behöver koncentrationen för att kunna reagera ordentligt i alla situationer. Vi vill också tillägga att beräkningen som vi indikerade tidigare är ganska ungefärlig men i princip tillräcklig för att man ska få en idé om risken man utsätter sig för.

Sitt ordentligt
En annan ovana för husbilspassagerare är att åka med fötterna stödda mot instrumentpanelen. Det är en ovana som trots att den tillfälligt kan förbättra komforten under resan, också är ett säkert sätt att åsamka sig skador på benen vid en krok.

Stanna ofta och se till att skydda barnen
Om man är trött, ska man stanna oftare. Man ska aldrig riskera sin egen säkerhet för att få lite extra avslappning. Vi avslutar denna korta rapport, även om faktorerna som sätter säkerheten på spel är många fler. Men vi vill poängtera en av de allra farligaste felen som många husbilsresenärer gör. Vi menar att man låter barnen resa i överdelen eller ligga på britsarna under resan. Det är en verkligt farlig ovana, eftersom det är mycket lätt att ett barn som ligger i en våningssäng ramlar och gör sig illa om husbilen gör en oväntad rörelser eller bromsar in. Även i dessa fall råder vi dig att stanna ofta, när barnen tröttnat på leksakerna.

Genom att korrigera dessa felaktiga beteenden, kan välbefinnandet och säkerheten i fordonet öka avsevärt. Det behövs så lite egentligen.

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>