15 Feb 2018

Vikten av klimatanläggning i husbilen.

LIVET OMBORD

Idag är klimatanläggningen inte längre ett tillval eller en lyxig detalj, utan en utrustning som finns i alla huvudsakliga transportmedel. Över 80 % av alla fordon har försetts med ett sådant system och den fungerar både som luftkonditionering och som värmare eftersom den reglerar miljöförhållandena i kupén genom att reglera luftmängd, temperatur och fukthalt.

Klimatanläggningen är ett slutet system som arbetar med tryckskillnaden och förändringen av statusen som kylgasen får då den löper igenom kretsen. Det är en fristående anläggning som är försedd med en egen motor (kompressor), värmeväxlare (kondensator och förångare), filter och rör, som alltid är trycksatta, även när de inte aktiveras.
Även därför är det nödvändigt att använda klimatanläggningen ofta, både på sommaren och på vintern, för att se till att den alltid fungerar. Under varje årstid, bidrar systemet till att förbättra säkerheten i körförhållandena.

Ökningen av glasytorna och långa restider som är typiska för husbilsresor är aspekter som gör att klimatanläggningen blir alltmer viktig för komforten i fordonet. På vintern främjar den en snabb avimning tack vare kontrollen av fukthalten i hytten och bidrar till att förbättra sikten och körsäkerheten. På sommaren blir körningen smidigare och mindre tröttsam, trots stekande sol. Dessutom, tack vare kupéfiltren, blir den tillförda luften också bättre. Innan luften kommer in i fordonet via luftningsledningarna, passerar den genom särskilda filter som håller kvar smutspartiklar och dålig lukt.

I en Fiat Ducato -husbil ger klimatanläggningen en effektfull ventilation som sprids i hela kupén, manuell eller automatisk klimatisering, med möjlighet till extravärmare och förberedd installation för att klimatisera det bakre området.

Glöm inte att för en optimal komfort och för att undvika värmeslag särskilt under sommaren, ska klimatanläggningen aldrig ställas in på en för låg temperatur. Den ideala skillnaden mellan utomhus- och inomhustemperaturen ska inte överstiga 6° – 7°C. Dessutom är det alltid lämpligt att inte rikta in friskluftflödet direkt mot kroppen, utan uppåt. Det främjar blandningen av kalluft (tyngre) med varmluft (lättare).

Efter en lång resa, särskilt under regniga, fuktiga dagar, är det bra att ventilera luftningsledningarna ordentligt några minuter innan man stannar. Det räcker att stänga av klimatanläggningen och bara låta ventilationen vara på. På så sätt kan förångaren och ledningarna torka och anpassa sig till utomhustemperaturen. Dessutom begränsar man att mögel och bakterier ansamlas på grund av fukt, vilket leder till dålig lukt och allergiska reaktioner. Naturligtvis är det nödvändigt att justera bytet av kupéfiltret för att alltid ha ren luft i husbilen.

Kom dessutom ihåg att för att garantera en bättre funktion i klimatanläggningen, bör man ladda den med kylgas vartannat år.

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>