13 Dec 2017

KLARA OCH KYLIGA OCH LENA VATTEN. ÄVEN OMBORD PÅ EN HUSBIL

LIVET OMBORD
Klara och kyliga och lena vatten. Även ombord på en husbil

Klara och kyliga och lena vatten. Även ombord på en husbil

Hur konstigt det än kan verka så är ofta hanteringen av vattensystemet ombord utfört genom ren uppskattning och utan några större kunskaper. Låt oss gå igenom ämnet och föreslå några effektiva råd för att resa på en lugn semester.

Husbilsmänniskor är ett varierande folk, med massor av olika erfarenheter, men en sak har de flesta gemensamt: för att kunna köra helt självständigt så behöver alla ha tillgång till vatten. Därför blir det tokigt när man är på husbilssemester, om så bara över en helg, och det sista man tänker på är vatten: det är inte ovanligt att upptäcka att tankarna är fyllda med avlagringar blandade med sand och löv, eller till och med insekter och sniglar. Vi börjar alltså med att med sunt förnuft utföra två enkla basåtgärder för hygien och för att vattnet skall vara drickbart.

hygien
Innan vi far iväg är det bra att tvätta ur och desinficera vattenpåfyllningsslangen med specifika produkter, eftersom alger, biofilm och parasiter som finns där inne utan tvekan kommer att hamna i tanken ombord. Dessutom är det fundamentalt att använda sin egen vattenpåfyllningsslang, eftersom det kan vara riskabelt att använda slangen på den plats där du fyller på under resan: den som använde den före dig kan ha använt den för annat än att fylla på vatten, till exempel för att spola ur och fylla på tanken till hans kemiska WC, och detta kan utsätta dig för farliga bakterier och infektioner.

drickbarhet
Även om vi är säkra på att det vatten vi fyller på är fullgott dricksvatten så skall vi använda ett påfyllningsfilter för att undvika att främmande föremål kommer in i tanken, som sand, rost, växtfragment eller annat. Därigenom minskar vi på betydande vis risken för oönskade bakteriehärdar. Det vatten som vi tar från kranen hemma är säkert rent men det kommer inte att förbli rent så länge, eftersom det klor som tillsätts som antibakteriell resurs förångas inom 48 timmar. Det betyder att vätskan i tanken då utsätts för möjlig kontamination. Lösningen är att det under en semester är bra att tömma tanken ofta, med fördel precis innan den åter fylls på.

Här är 10 regler att följa för att alltid ha gott dricksvatten ombord:

1. Fyll på vatten endast från säkra källor.
2. Låt vattnet rinna en stund ur kranen innan du använder det.
3. Töm alltid din påfyllningsslang innan du lägger undan den.
4. Rengör även insidan av påfyllningsslangen med specifika rengöringsmedel.
5. Använd endast din egen påfyllningsslang.
6. Sätt ett filter mellan kranen och påfyllningsöppningen.
7. Rengör tanken en gång om året.
8. Töm alltid tanken och alla slangar genom att lämna kranarna öppna.
9. Desinficera hela tanken och alla dess rör och slangar med specifika medel som är godkända av hälsovårdsmyndighet innan du åter använder din husbil när den har stått stilla.
10. Om du ska använda vattnet i tanken för att laga mat (inklusive skölja frukt och grönsaker) och du inte har ett antibakteriellt system bör du koka vattnet minst 10-15 minuter innan användning.

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>