10 Aug 2017

INNAN DU FAR IVÄG I HUSBIL

LIVET OMBORD

Försiktighetsåtgärder, metoder och nödvändiga regler för en resa i husbil.
Hur självklart det än kan verka är det första steget för att köra säkert att du, innan du ens börjar din resa, utför en serie ingrepp för att kunna resa lugn och trygg. Här är några av de grundläggande försiktighetsåtgärderna.

----

Innan du startar din husbil finns det vissa ingrepp och försiktighetsåtgärder som är grunden för en säker och trygg resa. Det kan tyckas självklart, men att till exempel kontrollera att alla öppningar är stängda (dörr, fönster, luckor), att det eventuella fotsteget är indraget, att huvudgaskranen stängts, är alla snabba ingrepp som bör vara nästan automatiska i livet för en husbilsresenär.

Sikt
Se till att du har allra bästa sikt genom att justera backspeglarna och vänja dig vid sidovyerna, eftersom dessa inte alltid är fullt synliga: ibland får man ta hjälp av medpassagerare för att manövrera i säkerhet.

Ordning ombord
Kontrollera att alla skåpsluckor och innerdörrar är väl stängda och att det inte finns saker som kan falla: ett dricksglas på bordet eller på köksbänken, en bok i hyllan eller på sängens kant kan lätt falla i första kurvan!
Se även upp med kylskåpsdörren som kan vara tyngd av fulla flaskor – den skall fästas upp med sin säkerhetskrok: annars kan den inte bara öppnas (och därmed skada gångjärnen) utan allting inuti kylen kan då falla ut på golvet. Detta gäller var apparaten än är placerad i husbilen, men framför allt om den sitter högt eller i den bakre delen av fordonet, där den kan öppnas vid en brysk inbromsning.

Utrymme och plats på vägen
Då du väl är på väg är det viktigt att veta exakt hur stort det fordon du kör är. Därför: se till att memorera alla dimensioner på din husbil (du finner alla detaljer i registreringsbeviset), skriv eventuellt upp dem på ett papper som förvarar nära ratten (vilket gör att du kan undvika pinsamma situationer av mätningar framför en underfart vid en viadukt, med en lång kö av bilar bakom dig).

- Husbilens höjd:
eftersom den är kring tre meter (högre för de med överbyggnad) skall du vara mycket uppmärksam på alla hinder som du i vanliga fall i en bil inte skulle notera, så se upp för balkonger, kablar, överhäng, grenar (de senare är aldrig märkta med varningsskylt!) osv.

- Husbilens bredd:
den är allmänt bredare baktill jämfört med förarhytten (gäller inte för integrerade husbilar) och bredden måste alltid noggrant utvärderas. En god referens ges av backspeglarna, och normalt sett om de passerar så passerar även den bakre delen av fordonet, om du kör i en rak linje.

- Längd:
vid återfärd till högerfil efter omkörning, då du backar och under manöver är det viktigt att hålla längden i minne – det kan vara bra att få hjälp av en medpassagerare som kan titta ut genom ett bakre fönster: se upp för saker upptill (grenar, gatlyktor) och saker nedtill, då det ofta finns små hinder, som staket, halvt gömda i vegetationen som kan skapa problem.
Se upp med bakdelen av husbilen, speciellt om den har ett stort överhäng.

Sittplatser och säkerhet
Spänn fast säkerhetsbältena. Alla passagerare skall vara fastspända, och de skall endast sitta på platser som tillverkaren avsett för färd, och som finns markerade i handboken. Justera din körning till hastighetsbegränsningarna (följ vägmärken och alla lokala regler i det land du besöker) och tänk på husbilens storlek och prestanda. Se upp för vindbyar: husbilen kan plötsligt ryckas med av en vindstöt på grund av dess stora sidoytor. Fenomenet kan kännas av även vid omkörning av fordon som är större än husbilen, som lastbilar och turistbussar.

På väg
Kom under färden ihåg att en kort paus gör att du snabbt kan återhämta dig, både vad gäller energi och klarsynthet, även tack vare husbilens alla bekvämligheter.
Under körningen är det inte säkert att förflytta sig inuti husbilen: det är bättre om du ber föraren om att göra en kort paus, och då kan ni bägge sträcka på benen och njuta lite av utsikten.

God resa!

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>