04 Aug 2016

HUSBILSSTOPPET

LIVET OMBORD


Råd och fel att undvika när vi stannar med vår husbil under några timmar, för att sedan fortsätta vår färd.

Det kan låta självklart, men att bestämma var och hur vi skall parkera husbilen betyder att ta korrekte beslut, för att undvika alla problem. Var skall man parkera om natten, hur skall man röra sig på campingplatser eller andra platser för husbilar, och vilka saker skall man se upp med?
Här är våra riktlinjer.


Det är bäst att se till att finna din plats för nattens vila i tid, så att du inte för sent upptäcker att den är på en obehaglig plats, och då vara tvungen att leta efter en ny plats. Vi rekommenderar inte för ensliga eller isolerade platser, även om de kan verka romantiska. Se även upp för platser med för mycket folk, eller där det finns störande inslag (nattklubbsparkeringar, parkering vid en fotbollsstadium, etc).
Även motorvägsrastplatser håller på att tappa sin luster: de är ofta överbefolkade och det är bäst att utvärdera dem en och en. Allra bäst är det kanske att köra ett par kilometer extra för att hitta en liten by med ett trevligt hörn för vår husbil, där vi inte syns och vi kan sova gott.

Vår nattliga parkering får förstås inte skada eller störa den som bor i området, om dessa är campare på campingplatser, husbilsresenärer på andra rastplatser, eller fast boende på en plats där vi bestämt oss för att stanna. Vi vill bli respekterade, och därför måste vi respektera andra.

Alla förflyttningar inom boendeplatsen (rastplats, camping, naturturismplats, parkering) skall ske i gånghastighet: detta för att skydda de barn som säkert finns på platsen, och även för att undvika att röra upp damm, lera eller annat, och därigenom smutsa ned den som gjort sig hemma här innan oss.

Om vi vill, och om strukturen vi gästar har denna service, kan vi koppla in oss på det elektriska nätet för att ladda våra ombordvarande batterier och ha 220 Volt för specialbehov (fön, etc).
Därför skall vi ha med oss en trepolig kabel av tillräcklig längd (minst 25 meter) och några kontakter som gör att vi kan koppla in oss på det tillgängliga uttaget (det finns även multikontakter med kopplingar som passar för flera länder). Det är viktigt, för din säkerhet, att du undviker improviserade flygande inkopplingar, som, vid ett eventuellt regn lätt kan framkalla en kortslutning.

Vid fri parkering, utanför gästanläggningar, skall vi komma ihåg att detta inte är tillåtet i alla länder. Det är viktigt att du informerar dig väl innan du far, och leva med konsekvenserna: att vakna mitt i natten av att polisen bankar på dörren är inte riktigt den upplevelse som du är ute efter!

Där fri parkering är tillåten rent generellt (som i Italien, tack vare artikel 185 i Trafiklagen, paragraf 2*) kan dock fri parkering vara utsatt för lokala, tidsmässiga begränsningar, eller vara förbjuden för en viss typ av fordon (inte specifikt husbilar, men kanske för alla fordon över 2,5 ton), och därför är det bra att informera sig i förväg, hör med den lokala polisen.

Självklart är det förbjudet, enligt lagen, att använda bromsklossar eller hjulkilar vid hjulen, eller placera ut trappsteg, eller ha fönster och dörrar öppna utåt.

Och än igen: låt oss försöka att parkera vår husbil på jämn mark, kanske ta hjälp av ett vattenpass fästat på golvet där föraren kan se det. Detta för att du skall ova bättre och för att det inte skall bli problem med avlopp från kök eller dusch, och framförallt för att kylskåpet skall arbeta under idealvillkor. Om möjligt skall vi ställa upp husbilen så att solen under dagen inte slår direkt mot den vägg där kylskåpet står: detta för att hjälpa kylen att utföra sitt arbete.

Vi skall även undvika att störa andra runt omkring oss: speciellt bör användning av generator reduceras till ett minimum, och endast då andra människor inte tvingas dela avgasen från den.

Till slut, om det finns gott om plats på vår plats då vi anländer skall vi inte ställa oss för nära andra husbilar på platsen: lite livsrum och privatliv skall alltid respekteras.

Med dessa råd önskar vi er goda raster och god resa till alla husbilsresenärer!

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>