23 Mar 2017

Hållbar turism. Vad är det, egentligen?

LIVET I BILEN
Hållbar turism. Vad är det, egentligen?

Fri turism är en utvecklingsmodell som är mycket viktig för den ekonomiska infrastrukturen som helhet i många områden, speciellt i italienska territorier där det kan vara mycket svårt att nå platser av enormt turismvärde vad gäller både kultur och natur. Husbilen gör det möjligt att nå dessa mål, och uppfyller därigenom en grundpelare inom hållbar turism: att inte bara respektera miljön man besöker, utan även att medföra konkreta fördelar till platsen.

Enligt WTO (Världsturismorganisationen) definieras hållbar turism som den form av turism som "samtidigt tillfredsställer resenärens behov och besöksplatsens behov, och därigenom skyddar och förbättrar platsens möjligheter inför framtiden". Med andra ord så talar man alltså om ansvarsfull turism som är hållbar både för resenären och för den besökta platsen, "en turism i naturområden som skall stödja naturskyddet och lokalbefolkningens välbefinnande".

Centralpunkten inom hållbar turism är alltså ett erkännande av den besökta platsen och dess kulturella särart, och platsen skall därigenom även dra direkt fördel av turismen ekonomiskt. Rörelsefrihet, friluftsliv, möten och egenskaperna av flexibilitet och anpassning gör husbilssemestrandet till en utvecklingsmodell där turismen är en viktig del av den övergripande ekonomiska infrastrukturen, på många platser. Speciellt i Italien är det många små kommuner som har stora kulturvärden och naturvärden som är svåra att nå inom formen av konventionell turism.

Med husbil kan man nå även dessa resmål och därigenom uppfylla ett av den hållbara turismens grundkrav: miljöhänsyn och konkreta fördelar för platsens och befolkningens skydd och utveckling. Det handlar alltså inte bara om semester, utan om praktiska principer som:
• Skydd för miljön
• Etik och moral, att man alltså inte utnyttjar ett område, en kultur eller en befolkning
• Ekonomiskt hållbart för den besökta befolkningen
• Sociala och kulturella intressekopplingar. Hela resan skall utföras i respekt för den befolkning som turisten gästar, och skall ske även i befolkningens intresse.

Transportsätt
För att resa långa avstånd eller över oceaner, verkar en flygresa vara det enda valet, men det finns dock andra, kortare, resor att göra for en semester, framför allt om man utvärderar alternativa transportsätt som har låg miljöpåverkan: som cykelsemestrar och användning av det lokala trasportnätet, eller tågresor och resor i husbil. Om man reser i husbil har man inte bara valt en semesterstil i nära kontakt med naturen, utan man har även valt att skydda den: en semester i husbil på en Fiat Ducato husbilsbas kan reducera dina utsläpp med upp till 52 % jämfört med en traditionell semester*.

Ekonomi och lokal kultur
Idealturisten bör välja anläggningar och service som den lokala befolkningen använder och, i allmänhet, investera sina semesterslantar i företag från platsen för att förbättra den lokala ekonomin med ett påtagligt bidrag vad gäller arbetstillfällen. Turisten skall dessutom inte ses som en åskådare avskuren från verkligheten där han eller hon njuter av den senaste modeattraktionen, utan han eller hon skall snarare göra en djupdykning i den lokala kulturen och acceptera skillnaderna i en konstruktiv konfrontation. Att lära känna nya sedvanor, historia, maträtter – och varför inte ett helt nytt språk – är en utmärkt start.

Livsmiljöer
Många turismanläggningar (campingplatser, parker, bergssamhällen) arbetar för att förbättra naturskyddet och för att skydda lokala livsmiljöer och biologisk mångfald. Därför är det idag bäst att välja resmål efter att ha övervägt noga, och föredra de anläggningar som för en aktivt naturvänlig politik med miljöbevarande program.

Den som reser i husbil kan därför resa på ett medvetet vis för att på så sätt vara en aktiv del av det lokala områdets bevarande. Men det är inte allt: den fria turismen kan dessutom generera ett tillstånd av välbefinnande och balans hos resenären, som nästan genom osmos går in i ett hållbart miljötänkande som kan överföras till andra delar av resenärens sociala dagliga liv.

* Källa: “Unità Abitative Mobili”, (Mobila boendeenheter) en rapport skriven av prof. Paolo Fiamma (Università di Pisa) 2015.

​​
 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>