29 Nov 2017

ATT FÖREBYGGA ÄR BÄTTRE ÄN ATT REPARERA.

LIVET OMBORD
Att förebygga är bättre än att reparera.

Att förebygga är bättre än att reparera.

Korrekt underhåll av packningar och tätningar på din husbil.

Husbilarna har konstruerats för långvarighet men vissa material, som tätningar, utsätts för slitage och både temperaturväxlingar och friktioner gör att de kan försämras. Det idealiska vore att tätningar och packningar byts vart 4:e till 5:e år. Det förhindrar att vatten och luft kan tränga in i din bil och gör att din husbil varar längre.

När bilen inte används under en period rekommenderas det att den flyttas ofta så att den inte lämnas parkerad och utsatt för solljus eller fukt under längre tidsperioder. Om den ställs undan ute på landet, kontrollera att gräset inte är för högt och gnider mot låga profiler eller lister eller under vagnsgolvet.

Packningarna som täcker skruvar ska bytas om de inte längre är elastiska och har förhårdats. För att förlänga livslängden ska de smörjas med silikonolja eller vaselin minst en gång om året. Detta gäller även för fönstrens packningar och mjuka plastdelar som är avsedda att skydda mot fukt och väder.

Vid byte av packningen, gör noggrant rent sätet i aluminium eller plast där den nya packningen ska placeras.

Börja alltid med profilens övre del och alltid från mitten så att vikten balanseras och att packningen som du nu satt dit inte kan avlägsnas pga vikten på den andra packningen som fortfarande sitter på plats. Placera packningen på ena sidan av profilens säte och använd sedan en skruvmejsel för att föra in den på andra sidan. Det görs i allmänhet mycket snabbt i de raka delarna.

Förbered direkt efter en pistol med silikon som ska läggas i hörn och böjar och för att täta packningens läppar för att avsluta arbetet.

Kontrollera ofta isoleringen av ventilfönstrens och profilernas rännor, kontrollera gångjärnen på fönstren och att de är hela: tveka inte att kontakta en tekniker om du har frågor om tätningen. En annan grundläggande kontroll som ska utföras är av skruvarna och bultarna som belastas, det vill säga de som fäster cykelställ, verandor, stegar, takräcke osv.

Det rekommenderas dock att du regelbundet besöker din återförsäljare: en expertkontroll är alltid en lättnad. Utöver det, med Fiat Ducato Camper och Fiat Camper Assistance, kan du räkna med övre 6 500 verkstäder Fiat Professional över hela Europa, som alltid finns tillängliga för husbilar på Ducato-bas.

Att förebygga är alltid bättre än att reparera!

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>