07 Jul 2016

RESA I HUSBIL.

LIVET OMBORD


Ett hållbart och allt grönare val.

Den som älskar naturen reser i husbil. En semester i husbil kan minska förorenande utsläpp med 50 % jämfört med en traditionell semester. Ducato Campers låga förbrukning - bland de lägsta i sin kategori tack vare Euro 6-motorerna, Start&Stop-systemet (valfritt) och övrig avancerad teknik - gör den till en verklig miljövän.

Om du reser i husbil väljer du en semesterstil i direkt kontakt med naturmiljön, men du väljer även att skydda den. En semester i husbil kan minska förorenande utsläpp med upp till 50 % jämfört med en traditionell semester. En italiensk forskningsstudie* har visat att under en 15 dagars resa på totalt 600 km i husbil är koldioxidutsläppen 52 % mindre jämfört med en resa i bil.
Och tar man hänsyn till kombinationen “bil + hotell” sänker alternativet som husbilen erbjuder detta värde ytterligare, till 65 %.

Övernattningar på hotell genererar 12 gånger högre koldioxidutsläpp än övernattningar i husbil, där förbrukningen av el, gas och vatten är begränsad. Det gör husbilssemestern till ett ansvarsfullt och hållbart sätt att resa, utan att man behöver göra avkall på komfort och nöjen.

Fiat Ducato Camper har uteslutande Euro 6-motorer och blev “Best-in-class” vad gäller förbrukning och utsläpp.

Systemet på denna typ av motor reducerar utsläppen väsentligt, medan prestationer och körvänlighet förblir oförändrade. Förbrukningen minskar ytterligare tack vare LPEGRL-teknik (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation) för utsläppsminskning och GSI (Gear Shift Indicator) som talar om när det är dags att växla upp eller ned för att optimera körningen.

Dessutom har alla växlar testats för att garantera optimala prestationer och låga utsläpp. Så teknik och innovation står i miljöns tjänst.

Lite kuriosa: för att släppa ut lika mycket föroreningar som en husbil Euro1 skulle det krävas mer än 50 husbilar med Euro6.
Skillnader som gör skillnad!


* Källa: “Unità Abitative Mobili”, studie av prof. Paolo Fiamma (Università di Pisa) 2015;

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>