19 Nov 2015

MER UTRYMME FÖR SPORT.

Livet i husbilen
Att resa med husbil innebär att ha en nära kontakt med naturen, och det påverkar vår känsla av välbefinnande mycket positivt. Men det är inte allt: att resa med husbil utgör en direkt invit till aktiviteter och rörelse, sport och avslappning, kort sagt allt som löser stress och spänningar.
Husbilen ger oss den frihet vi söker och ger utrymme till alla våra hobbys och favoritsporter. Cyklar, surfbrädor, skidor, dykardräkter... all utrustning, även den mest skrymmande, får plats och reser med oss överallt. Fritidsfordonet är perfekt för alla som sportar och har en hobby, oavsett om det gäller skidåkning eller dykning, fiske eller fotografi.

Husbilen gör att alla kan transportera varje typ av utrustning på ett bekvämt och rationellt vis. Till och med dykarutrustning, som är extremt skrymmande och ömtålig på grund av luftbehållarna (nitrox eller trimix), kan transporteras optimalt. Kom ihåg att behållarna måste lastas, fästas och fästas ordentligt, helst i vertikalläge eller, om de placeras liggande, ska de vara vinkelräta i förhållande till körriktningen och försedda med ventilhättan (de måste lastas av omedelbart efter att ha parkerat på destinationsplatsen).

Naturligtvis är cykeln husbilsägarnas favoritfordon. Cykeln är perfekt för att utforska alla områden, både i städer och ute i naturen. På den bakre delen av varje husbil kan du lätt installera ett cykelställ som, då det är öppet, bekvämt kan användas till upp till 3 cyklar. Se till att du fäster cykelramen ordentligt och kontrollera att den är ordentligt låst genom att dra åt remmarna hårt. På den sista cykeln som fästs ska du fästa en skylt med texten "Utskjutande last" som vi har förberett åt dig`.

Husbilen fungerar som ett bekvämt omklädningsrum och matplats före och efter varje alla sportaktiviteter. Aldrig har det väl varit enklare att utöva sport och njuta av fritiden!
 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>