15 Nov 2018

Alla garantier som du förtjänar

LIVET OMBORD
Alla garantier som du förtjänar

Alla garantier som du förtjänar 

När du köper en husbil från Fiat Professional for Recreational Vehicles får du omedelbart fördelarna med en tjänst som har framtagits för att du ska kunna resa riskfritt och utan oväntade utgifter. Upptäck vilka garantier och underhållsalternativ som är rätt för dig, i samarbete med Mopar®®. 

Fiat Professional for Recreational Vehicles erbjuder i samarbete med Mopar® några intressanta alternativ för att förlänga garantin, så att du kan känna dig ännu tryggare när du reser. 

Eftersom kontraktsgarantin gäller i två år från datumet för det första registreringen, men en husbil har mycket längre livslängd än så, kan du välja mellan särskilt framtagna alternativ baserat på dina egna behov! 

Fiat Professional och Mopar® har tagit fram tre olika garantialternativ för dig som gäller för husbilar både på Ducato- och Talento-bas. Alla alternativen är mycket fördelaktiga och finns tillgängliga i Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Belgien, Finland, Sverige och Norge. 

Dessa alternativ är giltiga efter att kontraktsgarantin löpt ut och är utformade för att täcka skador på material och tillverkningsfel som kan uppstå inom fastställda tidsgränser (upp till högst fem år).
Med alternativet Maximum Care kan du skydda din husbil med Fiat Professional-bas under fem år mot alla typer av elektriska och mekaniska fel. Du kan dessutom välja mellan olika avtalslängder för erbjudandet så att dina behov tillgodoses på bästa sätt och du kan känna dig helt trygg under hela avtalsperioden. 

Garantialternativen kan köpas inom tolv månader från den första registreringen hos Fiat Professional-nätet. Det enda landet som skiljer sig åt är Storbritannien där de är giltiga i 15 dagar. 

Vi vill även påminna dig om att den främsta garantin för en lyckad husbilssemester är att förebygga problem och kontrollera att allting är i prefekt skick före varje avfärd. Till exempel har verkstäder som auktoriserats av Fiat Professional for Recreational Vehicles varje år intressanta erbjudanden med säsongsundersökningar: håll dig uppdaterad på vår webbplats och boka en kontroll.

​​
 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>