VISA RESPEKT FÖR MILJÖN OCH VÅR NATUR

Fiat strävar efter att minska utsläppen av CO2 genom att kontinuerligt förbättra kvalitetsstandarderna och minska miljöpåverkan, både vad gäller de egna fordonen och produktionsprocesserna. Euro 6d-TEMP-motorer, Gear Shift Indicator, lågfriktionsdäck, DRL LED, motorolja med låg viskositet och kolvringar med hög glideffekt gör att Ducato har en förbrukning som är bland de lägsta i sin kategori och gör Ducato till det mest miljövänliga alternativet. Detta är ett av skälen till att de främsta facktidskrifterna utser den till bästa husbilsbasen, en bas som används av de viktigaste tillverkarna​

DEN SOM ÄLSKAR NATUREN RESER I HUSBIL

-52% CO2

Husbilssemestern minskar utsläppen av CO2 med upp till 52% jämfört med en traditionell semester.

Om du reser i husbil väljer du en semesterstil i nära kontakt med naturmiljön, men du väljer även att skydda den. En semester i husbil kan minska förorenande utsläpp med upp till 52 % jämfört med en traditionell semester.

Och tar man hänsyn till kombinationen “bil + hotell” sänker alternativet som husbilen erbjuder detta värde ytterligare, till 65 %. Husbilssemestern är ett ansvarsfullt och hållbart sätt att resa. Och du gör varken avkall på komfort eller nöje.

 

* Källa: “Unità Abitative Mobili”, studie av prof. Paolo Fiamma (Università di Pisa) 2015;

EURO 6d-TEMP – NATUREN TACKAR

För de nya Euro 6d-TEMP-motorerna använder Fiat Ducato inte bara det vanliga dieselpartikelfiltret, utan även en efterbehandling baserad på SCR (selektiv katalytisk reduktion). Denna process omvandlar förorenande kväveoxider (NOx) till ofarliga ämnen som kväve (N2) och vatten (H2O) tack vare tillsättning av ett reduktionsmedel (urea, även känt under handelsnamnet AdBlue). Systemet minskar utsläppen avsevärt utan att påverka prestandan eller körglädjen. För oss innebär detta att sätta teknik och innovation i miljöns tjänst. Det krävs över 50 husbilar med Euro6 för att motsvara utsläppen från en husbil med Euro1, och 14 stycken för att motsvara kväveoxidvärdena. ​​

VÅRA RÅD

 

Minska utsläppen av CO2 och begränsa förbrukningen genom att planera resan, välja den kortaste vägen och följa ett par enkla råd.

 

  • Undvik stora utvändiga laster: på så sätt utnyttjar du din husbils aerodynamiska linje på bästa sätt.
  • Använd husbilens elektriska anordningar och luftkonditioneringen på smart sätt och undvik alltför låga temperaturer.
  • Kontrollera att lufttrycket i däcken är rätt innan du ger dig iväg.

  • Var noga med körstilen, kör jämnt och lugnt, utan plötsliga accelerationer och inbromsningar och håll en måttlig hastighet.
  • Ha om möjligt en hög växel ilagd under resan. Tack vare GSI-indikatorn vet du alltid när det är dags att växla ner eller upp.
  • Håll kostnaderna nere genom att använda värme, varmvatten och spis på ansvarsfullt sätt.

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>