23 Jun 2016

VARA HUSBILSCAMPARE.

LIVET OMBORD


Misstag som bör undvikas under resan

Det kan verka enkelt att resa: man packar, stiger in i husbilen, startar motorn och ger sig iväg!
Innan man ger sig iväg koncentrerar man sig ofta på platserna man ska besöka och möjliga resvägar, men det vore bättre att ta reda på vad det är man inte bör göra, eller rättare sagt vilka misstag man bör undvika under resan. Det är en fråga om organisation och kompetens och när man väl har lärt sig sitt ABC blir det till kunskap som sitter.


Att eliminera möjliga fel är en intressant strategi: identifiera de där sakerna som utgör en potentiell risk för en lyckad resa. Det gäller att finna små, enkla organisatoriska knep och bedöma resultatet av dem. När man väl tagit dem till sig blir de till en grundval som gör att man kan röra sig i alla riktningar, bestämma vad man ska se och uppleva, vem man ska lyssna på, i vetskap om att det finns en grund på vilken allt vilar: kompetensen som resenär.

Att vara en god resenär betyder i grund och botten att man vet vilka misstag man bör undvika under resan.
Att vara en god husbilscampare betyder att man måste kunna ifrågasätta sig själv och inte ställa krav på att få en "enkel" semester. I husbil krävs en rejäl dos kreativitet och anpassningsförmåga.

Så vilka fel är det man ska undvika under husbilsresan?

ATT BOKA MED FÖRE LITEN FRAMFÖRHÅLLNING ELLER FÖR SENT

Om du är ute efter välorganiserade och bekväma inkvarteringar, särskilt om du reser med små barn eller djur, kan du satsa på en campingplats eller ett lantgårdsboende, en agroturism. Vill du resa lugnt i vetskap om att du redan har en inkvartering som väntar bör du boka din ställplats innan du ger dig iväg.
Hur långt i förväg du ska boka beror på vilken period det rör sig om. En god regel är att när turistflödet är som störst (till exempel under sommarmånaderna) är det lämpligt att boka minst 6-8 veckor i förväg. Att boka i sista minuten är däremot endast att rekommendera när det finns specialerbjudanden för husbilscampare.

ATT INTE PROGRAMMERA

Det finns belägg för att det alltid är bäst att programmera husbilsresan, undantag gjort för mycket korta utflykter. Förutom de talrika guider och kartor som ger kunskap om vad som utmärker platserna man ska besöka och deras attraktioner kan man utnyttja de många sajterna som har information om valda destinationer. Vad gäller destinationer där det krävs ett visst engagemang är det oumbärligt att ha uppdaterad information om id-handlingar, hälsa, valuta, måttenheter, osv.

Det kan vara till stor hjälp att läsa andra campares dagböcker som har förtjänsten att de tar upp logistiska aspekter som camparna upplevt personligen. Under detta skede är det lämpligt att kolla upp ställplatserna, studera möjliga alternativ och ta med sig utskrifter av de sidor som kan vara till nytta när man är på plats.

Vad gäller själva resandet är det självklart att man om möjligt bör undvika storhelger och dylikt med intensiv trafik.

ATT FÖRLITA SIG PÅ EN ENDA SÖKMOTOR

När man gör sökningar online använder man sig ofta av samma sajter eller sökmotorer, kanske för att man tidigare har hittat bra erbjudanden där: rabatter, förmåner, prisnedsättningar. Men lathet lönar sig inte, så det är bäst att använda sig av olika sökmotorer och prisjämförande sajter för sökningarna.

ATT VÄXLA PENGAR PÅ STATIONER ELLER FLYGPLATSER

Såvida du inte är tvingad till det är det ett misstag som du bör undvika när du är utomlands. Kontentan blir annars oförmånliga växelkurser och kommissionsavgifter på beloppet. Det är bättre att åka in i en stad och söka reda på den förmånligaste växelkursen eller hämta ut kontanter med kreditkort eller bankomat på en bank.

ATT SHOPPA I MYCKET TURISTTÄTA OMRÅDEN

Allt verkar mer suggestivt och karakteristiskt i närheten av de stora turistattraktionerna. Förutom priserna och kanske även kvaliteten. Restaurangerna och affärerna vid de stora turiststråken behöver inte konkurrera om kunderna, utan kan räkna med ett konstant kundflöde och är sålunda inte alltid det bästa valet. Så att utforska vad som finns runt hörnet, gärna på inrådan av någon från trakten, blir säkerligen förmånligare för din reskassa och kan leda till intressanta möten, utanför de stora turiststråken.

ATT ANVÄNDA KREDITKORTET MED KOMMISSIONSAVGIFTER

Brådska eller slarv gör att man ofta inte tar reda på vad det kostar att använda kreditkortet utomlands. Överraskningen får man när man kommer hem och upptäcker att summan för kommissionsavgifter i kontoutdraget skulle ha räckt till ett par extra semesterdagar. Kontrollera alltid först om det tillkommer kommissionsavgifter på dina transaktioner.

ATT INTE BESÖKA DET LOKA TURISTKONTORET

Turistkontoren är en skattkammare för den som vill ha information om platser, händelser, festivaler, lokaltransport, inkvarteringar och mycket annat. De finns nästan överallt och mycket ofta är personalen mer välinformerad än många turistguider. Att inte besöka dessa kontor vore verkligen synd!

ATT FÖRVARA PENGAR OCH KREDITKORT PÅ EN OCH SAMMA PLATS

Det kan verka som en självklarhet att påminna om detta, men att förvara pengar, kreditkort, lokal valuta och handlingar i samma plånbok, kanske på samma plats i husbilen, främjar inte säkerheten. Om du tappar bort plånboken eller blir bestulen har du förlorat allt. Det är bättre att fördela dessa föremål på så många olika platser som möjligt och bära med sig dem så lite som möjligt, då gärna i en midjeväska eller i väska att fästa vid vaden.

ATT INTE HA KOPIOR PÅ ID-HANDLINGAR OCH PASS

Att bli av med pass, körkort eller id-kort, särskilt när man är utomlands, innebär många problem. Att ha en utskriven kopia, och gärna en kopia sparad på nätet eller USB, sparar tid, pengar och onödig stress.

ATT INTE HA EN RESEFÖRSÄKRING

Att teckna en försäkring, särskilt för långa resor, är en god investering för dig och för din husbil. Det ger en reserv av själslig jämvikt som kan vara till nytta i många lägen.

ATT IGNORERA RÅD FRÅN LOKALBEFOLKNINGEN

Om någon från platsen du besöker råder dig att undvika ett visst område gör du klokt i att lyssna: ingen bättre än lokalbefolkningen känner till hur det verkligen förhåller sig på platsen där du befinner dig. Säkerhet under resan bygger även på att du är mottaglig för denna typ av råd.

ATT IGNORERA TRAKTENS KULTUR

Att ignorera kulturella regler och modeller för uppförande i landet man besöker är stötande för dem man besöker och ett tecken på bristande känslighet. Att anpassa sig är däremot tecken på en öppen mentalitet och något som krävs av varje resenär. Att gå runt och kyssas ute på gator och torg på platser i världen där män och kvinnor inte visar några ömhetsbetygelser offentligt betyder att man inte har klart för sig var man befinner sig. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller innan man ger sig ut på resa i husbilen.

ATT DEMONSTRATIVT VISA ATT MAN ÄR TURIST

En kamera runt halsen, en smarphone i handen, en turistguide under armen... Ofta glömmer man hur lätt det är för andra att se att man är turist. I vissa områden i världen kan det leda till risk för stöld och bedrägeri att visa upp värdeföremål, även om man inte gör det med avsikt. Visst kan det vara svårt att passera obemärkt, men på platser utan stora turistmassor är det bäst att försöka ha en neutral profil.
Att försöka att inte väcka uppmärksamhet innebär också att man inte skapar ett direkt avstånd mellan sig själv och andra: utlänningar och lokalbefolkning, välbärgade och mindre välbärgade. Detta är en viktig grundregel för en ansvarskännande resenär och husbilscampare.

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>