08 Feb 2018

ETT HJUL FORAN

LIVET OM BORD
​​

Å reise i en bobil er på en måte litt av en kunst; det er resultatet av intelligens, kreativitet og balanse. Men fremdeles ignorerer flere bobilførere de enkleste sikkerhetsregler når de beveger seg på veien. Hvordan overbevise de som er vanskelige å omvende? La oss prøve å lage et lite sammendrag over dårlige vaner og håpe at det setter fokus på sikkerhetsaspektet på veien. Vi kan ikke bevege oss på veiene og tro at det ikke finnes farer. Mottoet bør være VARSOMHET.

Forbud mot høy
hastighet - det er et kjent faktum av hovedårsaken til mange ulykker, er for høy hastighet. Det kan hende at vi oppdager en fare kun i siste sekund, da bremselengden blir for lang og reaksjonstiden blir for kort. Ovennevnte faktorer varierer ift. hastigheten du holder. Avstanden du har til oppbremsing regnes ut ved å opphøye de titalls kilometer du kjører i, i annen kvadrat. Her kommer et eksempel: om bilen holder en hastighet på 100 km/t, regner du 10 i annen kvadrat og får en bremselengde på 100 m. Til dette tallet må du legge reaksjonstiden som beregnes ved å gange de titalls kilometer du kjører i, med 3. Av det følger at om du kjører i 100 km/t, vil reaksjonstiden tilsvare 30 m som må legges til bremselengden. Da er du oppe i en total bremsereaksjonslengde på 130 m. Disse verdiene gjelder selvfølgelig kun ved ideelle vei og bilforhold. På våt asfalt med slitte dekk, vil bremselengden øke betraktelig. Det gjelder også når føreren distraheres og reaksjonstiden blir lengre.

Nei til mobiltelefon i hånden
Dette bør unngås for enhver pris. Bruk av mobiltelefoner og lignende apparater som kan distrahere føreren fra å ha en rask reaksjon i enhver situasjon, bør unngås. Kalkylene over er selvfølgelig kun grovt regnet, men det gir deg en peilepinn om hva som kan skje.

Korrekt sittestilling
En annen uvane er når passasjeren sitter med bena på frontpanelet. Selv om denne stillingen kan være behagelig, er det en sikker måte å skade bena på om dere skulle krasje,

Flere pauser og utvidet bruk av sunn fornuft når du har barn ombord
Når du er trett, skal du stanse oftere. Du må aldri utsette deg selv for fare ved å hvile bak rattet. Her avslutter vi vår lille undersøkelse selv om faktaene som kan redusere sikkerheten, er mange flere. Allikevel ønsker vi å nevne èn fare til som kan oppstå for de som reiser i bobil.
Vi viser her til det at man lar barna være oppe i sovealkoven eller i køyeseng under kjøring. Dettte er en meget farlig skjødesløshet ettersom barna kan falle ned og skade seg om føreren av bobilen må bremse brått. Også i slike tilfeller anbefaler vi at når barna ikke har flere leker de vil leke med, bør man ta flere pauser.

Om du allerede fra starten luker ut uvaner, vil velværen og sikkerheten ombord øke betraktelig. Det er så lite som skal til. ​

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>