04 Aug 2016

RASTEPAUSE MED BOBILEN

LIVET OM BORD


Råd samt feil dere bør unngå med bobilen når dere stanser for noen timers pause, for deretter å fortsette turen.

Det virker gitt, men når dere reiser i bobilen innebærer avgjørelsen om hvor og hvordan dere skal stanse å ta riktige valg, for å unngå problemer. Hvor skal dere parkere for natten, hvordan skal dere bevege dere på campingplassen eller rasteplassen, og hvilke forholdsregler skal dere ta?
Her er våre anvisninger.


Vi anbefaler dere å finne et sted der dere kan parkere for natten i god tid. Dette er nyttig for å forsikre dere om at det ikke viser seg å være en møteplass dere ikke synes noe om, og eventuelt ha tid til å finnet et annet sted. Vi fraråder steder som er altfor avsides og isolerte, selv om disse kan virke romantiske. Vær også oppmerksom på dem som er overfylt, eller har støykilder (parkeringsplass til nattklubber, stadioner, o.l.).
Også rasteplasser langs motorveiene begynner gradvis å bli mindre fristende enn de en gang var: de blir stadig mer overfylte og bråkete, og vi råder dere til å vurdere dem tilfelle for tilfelle. Det beste er kanskje å kjøre noen ekstra kilometer for å finne en rolig landsby med en passende krok for bobilen, der dere ikke er iøynefallende og kan slappe av i fred.

Parkeringen må naturligvis ikke skade eller forstyrre andre personer der dere overnatter, uavhengig av om disse er campingturister på campingplassen, bobilturister på de andre plassene på rasteplassen, eller innbyggere på stedet dere har valgt for en uavhengig parkering. For å selv få respekt er det viktig å vise det overfor de andre.

Bevegelsene på overnattingstedene (rasteplass, campingplass, bondegårdsturisme, parkeringsplass) må gjøres til fots. Dette er for å gjøre det trygt for barn som sannsynligvis er til stede på plassen, og for å unngå å spre støv, gjørme og annet, og skitne til for dem som allerede er på stedet.

Dersom det er nødvendig, og stedet dere overnatter tilbyr det, kan dere koble dere til strømnettet for å lade opp batteriene om bord og bruke de 220 voltene for spesiell bruk (hårføner ol.).
For dette formålet, bør dere ha med en trepolet ledning av god lengde (minst 25 meter) og noen støpsler som gjør at dere kan bruke den tilgjengelige stikk-kontakten (det finnes også universalstøpsler, som kan brukes i flere land). Av sikkerhetsmessige årsaker, er det viktig å unngå provisoriske og improviserte tilkoblinger, som ved regn lett kan forårsake en kortslutning.

I tilfellet av uavhengig parkering, utenfor overnattingsplasser, minner vi om at dette ikke er tillatt i alle land. Det lønner seg å sjekke på forhånd og bestemme ut fra det: å våkne midt på natten av politibetjenter er ikke en opplevelse man ønsker!

Der det er tillatt på generelt nivå (som i Italia, i henhold til artikkel 185 av veiloven, komma 2*), kan uavhengig parkering være gjenstand for lokale begrensninger, tidsbegrensninger eller begrenset til spesifikke typer kjøretøy (ikke bobil men for eksempel alle kjøretøy på over 2,5 tonn), og det lønner seg også i dette tilfellet å informere seg godt, kanskje med lokal politi.

Det sier seg selv at det i henhold til loven ikke er tillatt med nivelleringskiler under hjulene, utstrakte trappetrinn, og heller ikke åpne vinduer eller dører ut mot yttersiden.

Her er noen flere små forslag: prøv å parkere bobilen plant, kanskje ved hjelp av et lite vater festet til gulvet slik at det er lett for føreren å se. Da sover dere bedre, og det vil ikke være problemer med avløpet til kjøkkenvasken og til dusjen, og fremfor alt arbeider kjøleskapet under ideelle forhold. Dersom det er mulig, orienter kjøretøyet slik at solen i sin daglige syklus, aldri direkte treffer veggen på kjøleskapet: dette vil hjelpe den mye i sitt arbeid.

Unngå også å lage plagsomt bråk for de andre som er ved siden av dere: reduser til et minimum bruk av strømgeneratorer, og bruk den kun når de andre ikke får eksos på seg.

I tillegg, dersom det er god plass dit dere kommer, ikke plasser dere rett oppi de andre bobilene som står parkert der: respekter privatlivet og livsrommet.

Med disse forslagene, ønsker vi gode overnattinger og god reise til alle bobilturister!

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>