09 Aug 2018

ESC

LIVET OM BORD

Et lite ord, med stor betydning.
Det er ikke forkortelsen for et politisk parti, det er ikke et utrop fra en tegneserie, det er ei heller navnet på en tast på datamaskinen: vi snakker om en av de viktigste teknologier for kjøresikkerheten, ombord i en Fiat Professional for Recreational Vehicles. La oss oppdage mer.

ESC er forkortelsen som man vanligvis definerer et av hovedelementene i ADAS(Advanced Driver Assistance Systems),som er grunnleggende for sikkerheten: Electronic Stability Control.

Dette kontrollsystemet er i stand til å gripe inn i nødssituasjoner, slik som for eksempel brå svingninger foran en hindring, plutselige endringer i kjørebanen som fører til at kjøretøyet svinger frem og tilbake. Systemet utfører overvåkning av parameterne slik som lateral akselerasjon, hastigheten, veigrepet og rattvinkelen; den bearbeider dataene og, dersom det er nødvendig, griper inn ved drivmomentet og ved bremseanlegget for å bringe bobilen i fullstendig stabile forhold.
Ombord i Fiat Professional for Recreational Vehicles følger ESC med som inkludert utstyr og omfatter: LAC (Load Adaptive Control) som gjenkjenner kjøretøyets lasteforhold og griper inn med ESC for å tilpasse terskelen for inngrep, ASR (antislip regulation) som hindrer at hjulene skrenser ved oppstart, MSR (Motor Schleppmoment Regelung) som unngår tap av veigrep i tilfelle plutselig girskifte, HBA (Hydraulic Brake Assistance) som øker bremsekraften i en nødssituasjon, ROLL OVER MITIGATION som reduserer bobilens helling til siden i forhold til veien, også i svinger, i situasjoner hvor faren for velt er stor, HILL HOLDER som bremser kjøretøyet ved bakkestart og hindrer at det glir bakover.

Denne teknologien gjør bobilen mer stabil, og har vist seg å være meget verdifull for sikker kjøring. En kontrollgaranti også under de mest ekstreme forhold.

Du kan reise trygt ombord i en Fiat Professional for Recreational Vehicles.

​​​​​
 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>