15 Feb 2018

Viktigheten av å ha et godt klimaanlegg i bobilen

LIVET OM BORD
​​

I dag er klimaanlegg ikke lenger ekstrautstyr eller luksus, det finnes i alle typer transportmidler: over 80 % av alle bilr på veien er utstyrt med klimaanlegg. Det fungerer både som air condition og som varmeanlegg fordi det regulerer luftforholdene i kupeen både når det gjelder luftmengde, temperatur og luftfuktighet i luften som blåses inn. Klimaanlegget er et lukket system som virker både på trykkforskjeller og endringer som kjølegassen undergår gjennom hele kretsen. Det er et eget anlegg med egen motor (kompressoren), varmeutvekslere (kondensator og fordamper), filtre og rør som alltid er under trykk, også når de ikke er i bruk.

Derfor er det viktig at anlegget benyttes ofte, både sommer og vinter, for at det skal fungere godt. Systemet gir deg som fører gode kjøreforhold og bedrer dermed sikkerheten gjennom alle årstidene.

Stadig større vindusflater og lange kjøreperioder som er typiske når man har bobil, gjør at et klimaanlegg blir stadig viktigere for komforten ombord. Om vinteren hjelper det med raskt å redusere og hindre kondens takket være fuktighetskontrollen i kupéen. Dermed blir sikten bedre og kjøringen sikrere. Om sommeren blir kjøringen mer komfortabel og du blir mindre sliten selv når solen steker som verst. Luften som blåses inn, blir bedre takket være filtrene i bilen. Før luften kommer inn i kupéen via luftkanalene, passerer den gjennom spesialfiltre som holder tilbake forurensende partikler og vond lukt. Ombord i en Fiat Ducato Camper vil klimaanlegget gi god virkning i hele vognen. Anlegget kan brukes både manuelt og automatisk. Du har muligheten til ekstraoppvarming og innstilling av anlegget bakerst i vognen.

Vi minner om at om du ønsker optimal komfort og unngå temperatursjokk, særlig om sommeren, må anlegget aldri stilles inn på for lave temperaturer. Den ideelle forskjellen mellom utvendig og innvendig temperatur bør aldri overstige 6° C – 7° C. Videre bør du ikke rette kaldluftstrømmen rett mot kroppen, men oppover. Dette gjør at kaldluften (som er tyngre) blander seg bedre med den varme luften (som er lettere).

Etter en lang reise, særlig ved mye regn og fuktighet, er det lurt å la klimaanlegget gå for fullt i noen minutter før du legger seg. Det er tilstrekkelig at du slår av anlegget og lar kun viften være på. På denne måten vil fordamperen og rørene tørke og vende seg til utetemperaturen. Du eliminerer også dannelsen av mugg og bakterier som oppstår på grunn av fuktighet. Disse kan være årsaken til vond lukt og allergiske reaksjoner. Det sier seg selv at jevnlig utskifting av filteret inne i bilen må gjøres for alltid å holde luften ombord ren.

Videre minner vi på at du bør tømme kjølegassen hver 2. år for at anlegget skal yte sitt beste.

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>