13 Des 2017

KLART OG FRISKT VANN. OGSÅ OM BORD I BOBILEN

LIVET OMBORD
Klart og friskt vann. Også om bord i bobilen

Klart og friskt vann. Også om bord i bobilen

Selv om dette kan virke som en selvfølge, blir ofte håndtering av vannsystemet om bord, og dens innhold, møtt uten spesifikk kunnskap. Vi utdyper derfor dette temaet og tilbyr gode råd for en vellykket reise.

Bobilturister er et variert folkeslag med svært ulike erfaringer, men en fellesnevner forener dem: for å kunne reise helt selvstendig trenger de alle vann. Når de befinner seg i bobilen, selv bare for en helg, er det absurd at det siste de tenker på ofte er vann; det er ikke uvanlig å finne vanntanker som inneholder sand og blader, og til og med små insekter eller snegler. Vi starter derfor med to grunnleggende påminnelser, for hygienisk og drikkbart vann:

hygiene
Før man starter er det god vane å vaske vannforsynings-slangen med spesifikke produkter. Dette er lurt fordi alger, belegg av bakterier og parasitter som er til stede på innsiden av slangen vil ende opp i vanntanken om bord. I tillegg er det viktig å bruke det egnede tilførselsrøret, fordi det kan være risikabelt å bruke tilførselsrøret som følger med søylen. Deres forgjenger kan ha brukt det samme røret til andre operasjoner enn vannforsyning, slik som annen type vask, eller på sin kjemiske wc, og dette kan føre til farlige bakterieinfeksjoner.

drikkbarhet
Selv om vi er sikre på at vannet vi har med oss er drikkbart, bruker vi et tilførselsfilter under forsyningen for å unngå at fremmedlegemer kommer oppi tanken, slik som sand, rust, vegetabilske fragmenter eller lignende, og vi reduserer dermed risikoen for uønsket formering av bakterier betraktelig. Vannet vi tapper fra kranen hjemme er helt klart rent, men det forblir ikke rent så lenge fordi kloret som er til stede i vannet, som har antibakteriell funksjon, fordamper etter ca. 48 timer, og etterlater seg væsken i tanken utsatt for mulige forurensninger. Når dere er på ferie er det derfor best å tømme tanken ofte, helst før hver nye påfylling.

Her er 10 regler dere bør følge for å alltid ha godt vann om bord:

1. Fyll på vann fra trygge kilder.
2. La vannet renne i noen minutter fra kranen før dere bruker det.
3. Tøm alltid forsyningsrøret før dere setter det på plass.
4. Vask med spesifikke produkter, også innsiden av forsyningsrøret.
5. Bruk deres forsyningsrør.
6. Legg et filter mellom kranen og vannets påfyllingsstuss.
7. Rengjør tanken en gang i året.
8. Tøm alltid tanken og alle slangene ved å la kranene stå åpne.
9. Desinfiser tanken og slangene med spesifikke produkter, godkjent av helsedepartementet, før du bruker bobilen på nytt etter opplag.
10. Dersom dere må bruke vann fra tanken for å lage mat (inkludert skylle frukt og grønnsaker) og dere ikke har system for dekontaminering, kok vannet i minst 10/15 minutter.

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>