10 Aug 2017

FØR DERE REISER I BOBIL

LIVET OMBORD

Forholdsregler, innsikt og uunnværlige regler for bobilreiser.
Selv om dette kan virke som en selvfølgelighet, innebærer det å kjøre riktig i bobil, en rekke nyttige operasjoner som utføres før dere drar, slik at dere kan føle dere trygge og beskyttet. Her er de essensielle rådene dere bør følge.

----

Før dere starter bobilen deres, er det noen operasjoner og forholdsregler som er uunnværlige, og som vil gi dere sinnsro på reisen. Det kan virke som en selvfølgelighet, men forsikre dere for eksempel om at alle åpninger (dør, vinduer) er lukket, og at den eventuelle trappen er tatt inn, og at gasskranen er stengt. Dette er en prosedyre som nærmest bør bli automatisert i det daglige bobillivet.

Sikt
Sørg for å få best mulig sikt, ved å innrette de innvendige speilene, og bli fortrolig med sidespeilene, som ikke alltid er helt frie: eventuelt, få hjelp av passasjerene ved gatekryss eller innkjøringer.

Orden om bord
Sjekk at møbler og innvendige dører er ordentlig lukket, og at ingen gjenstander står i fare for å falle: et glass på et bord eller på kjøkkenbenken, en bok på en hylle eller på sengekanten vil falle ved første sving!
Vær også oppmerksom på kjøleskapsdøren, som vanligvis inneholder flasker. Denne døren skal festes med sikkerhetslåsen: gjøres ikke dette, kan den i tillegg til å åpne seg - lett skade hengslene - og alt innholdet vil da ramle ut på gulvet. Dette gjelder uansett hvilken posisjon hvitevaren er installert i, men i særlig grad dersom den befinner seg i høyden, eller i bakre del av kjøretøyet. Dersom den ikke er lukket på riktig måte vil kun bremsing være nok til at den åpner seg på vidt gap.

Rom og plass
Når dere har startet reisen, er det viktig å være oppmerksom på dimensjonene til kjøretøyet dere reiser i. Dermed: kjenn godt dimensjonene til bobilen deres (som dere finner detaljert i vognkortet), noter det eventuelt ned på en lapp som du har innen en hånds rekkevidde, i nærheten av rattet (det er best å unngå pinlige kontroller foran en tunnel, med en kø bak).

- Bobilens høyde:
da den er rundt tre meter høy (også mer for alkovebobiler), vær oppmerksom på alle hindre som dere ikke ville ha lagt merke til i bil. Se dermed opp for balkonger, ledninger, fremspring og greiner (de sistnevnte er nesten aldri merket!), ol.

- Bobilens bredde:
denne er generelt sett større i den bakre delen av bobilen, i motsetning til førerhuset (ikke for motorhome), og må vurderes grundig. En god referanse er bakspeilene. Når disse passerer, vil også hele kjøretøyet kunne passere i bredden, dersom man kjører rett frem.

- Lengde:
man må være oppmerksom på lengden når man kjører inn i riktig felt etter en forbikjøring, ved rygging og ved manøvrering. Dersom det er mulig er det nyttig om en av passasjerene kontrollerer fra et bakre vindu; vær oppmerksom på hindre i høyden (greiner, gatelykter, ol.) og nedenfra, der ofte små hindringer som er delvis skjult av vegetasjonen kan skape problemer.
Vær oppmerksom på kjøretøyets bakerste del, særlig dersom denne karakteriseres av et fremtredende sprang.

Oppstilling og sikkerhet
Fest sikkerhetsbeltene. Alle passasjerene må gjøre dette, og i tillegg må de bruke sitteplassene bestemt av fabrikanten, som er identifisert i førerhuset og gjengitt i håndboken.
Tilpass din kjørestil til begrensningene gitt av loven (respekter veiskilt, og innordne deg etter regelverket til landene dere besøker), til bobilens dimensjoner og ytelser.
Vær obs på vindkast: de kan forårsake uforutsette og farlige krengninger ved å ta tak i de store sideveggene; fenomenet kan også oppstå ved forbikjøring av kjøretøy som er større enn deres, som godstransport og turistbusser.

Underveis
I løpet av reisen kan det være lurt å ta små pauser for å gjenvinne energi og skarpsyn, noe bekvemmelighetene om bord i bobilen kan hjelpe med. I løpet av kjøringen, bør man ikke bevege seg om bord: det lønner seg å varsle føreren og ta en liten rast. Da kan dere også strekke beina og nyte litt av landskapet.

God tur!

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>