Respekt for miljøet LIGGER I VÅR NATUR

Fiat engasjerer seg i å redusere CO2-utslipp, takket være vårt kontinuerlige arbeid for å forbedre kvalitetstandarder og redusere den miljømessige påvirkningen, både ved våre kjøretøy og våre produksjonsprosesser. Bobilens forbruk er et av de laveste i dens klasse takket være Euro 6d-TEMP motoren, Gear Shift Indicator og lavfriksjonsdekkene, DRL LED, motorolje med lav viskositet og stempelringer med høy forskyvning, noe som gjør Ducato til naturens beste venn. På grunn av dette peker de største bobilmagasinene på Ducati som beste Bobil, tilpasset av de største bobilprodusentene.​

DEN SOM ELSKER NATUREN REISER MED BOBIL

-52% CO2

Ferie i bobil reduserer CO2 -utslippene helt opp til 52 % i forhold til tradisjonell ferie.

Dersom du reiser med bobil, velger du en feriestil der du har direkte kontakt med den omkringliggende naturen, men velg også å beskytte den: en ferie i bobil kan faktisk redusere forurensende utslipp med opptil 52% sammenlignet med en tradisjonell ferie.

Og dersom man ser på den samlede enheten “bil + hotell”, vil alternativet med boblen ytterligere senke denne verdien til 65 %. Bobilen er en bærekraftig og ansvarlig måte å feriere på, som ikke mangler komfort og moro.

 

* Kilde: “Unità Abitative Mobili”, studie av professor Paolo Fiamma (Università di Pisa) 2015;

EURO 6d-TEMP – NATUREN TAKKER

I de nye motorene Euro 6d-TEMP har Fiat Ducato i tillegg til det vanlige diesel antipartikkelfilteret, brukt en etterbehandling basert på SCR-prosessen (Selective Catalytic Reduction - Selektiv katalytisk reduksjon), en kjemisk endring som gjør de forurensende nitrogenoksidene (NOx) om til ikke farlige produkter, slik som biatomisk nitrogen (N2) og vann (H2O), takket være tilsetning av et reduksjonsmiddel (urea) på markedet kjent under navnet “adBluem”. Systemet reduserer utslippene betydelig, samtidig som kjøreytelsen og -opplevelsen forblir uendret. For oss betyr dette at teknologien og innovasjonen står til miljøets tjeneste. For å slippe ut like mye som en bobil av typen Euro1 trengs det mer enn 50 bobiler av typen Euro6 og det vil trengs 14 for å slippe ut like mye nitrogenoksider. ​​

VÅRE ANBEFALINGER

 

For å redusere CO2-utslippene og redusere forbruket, lønner det seg å planlegge reisen på forhånd, ved å velge den korteste reiseruten og alltid ivareta enkelte forhåndsregler.

 

  • Ikke last stor ekstern last: på denne måten utnytter du ikke bobilens strømlinjede form.
  • Bruk de elektriske instrumentene og luftkondisjonering ombord på en smart måte, og unngå lave temperaturer.
  • Kontroller at dekkene har riktig trykk før du legger avsted.

  • Hold riktig kjørestil, med en regelmessig kjøring ved moderat hastighet, uten plutselige akselereringer og nedbremsinger.
  • Når det er mulig må du kjøre med høyt gir: med GSI-indikatoren får du alltid vite når du bør gire opp eller ned.
  • Reduser “regningen” ved å bruke oppvarmingen, varmtvannet og kokeapparatet på en ansvarlig måte.

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>