08 Feb 2018

EEN WIEL VOORUIT

LEVEN AAN BOORD

Reizen in een camper is een beetje een vorm van kunst, resultaat van intelligentie, creativiteit en evenwicht. Maar nog te veel camperaars veronachtzamen de meest elementaire veiligheidsnormen tijdens de reis. Hoe kunnen we deze stijfkoppige personen overtuigen? Laten we proberen om een klein overzicht te geven van slechte gewoontes die gecorrigeerd moeten worden, met speciale aandacht voor de verkeersveiligheid. We kunnen ons niet gedragen als of er geen sprake is van gevaren. Het motto is: voorzichtigheid.

De snelheid beperken
het is algemeen bekend: de belangrijkste oorzaak van ongelukken is nog altijd de te hoge snelheid. Het is immers altijd mogelijk dat een obstakel pas op het laatste moment wordt opgemerkt en dat de remafstanden en de reactietijden onvoldoende zijn. Deze laatsten variëren op basis van de gehandhaafde snelheid. De remafstand wordt berekend als het kwadraat van de tienden van de snelheid. Een voorbeeld: wanneer een voertuig voortbeweegt met een snelheid van 100 km/uur, wordt het kwadraat van 10 berekend en vindt de stop van het voertuig dus over 100 meter plaats. Aan deze waarde moet de reactie-afstand worden toegevoegd, die berekend wordt door de tienden van de snelheid met 3 te vermenigvuldigen. Dit betekent dus dat de reactie-afstand, bij een snelheid van 100 km/uur, gelijk is aan 30 meter; opgeteld bij de waarde van de stop, resulteert dus een totale remafstand van 130 meter. Deze waarden zijn geldig bij ideale omstandigheden van het wegdek en het voertuig. Op nat asfalt en met versleten banden zal de remafstand aanzienlijk toenemen, evenals de reactie-afstand in geval de aandacht van de bestuurder wordt afgeleid van het rijden.

Geen mobiele telefoon
Het is absoluut verboden om gebruik te maken van de mobiele telefoon en van alle andere apparaten die ervoor zorgen dat de bestuurder niet de concentratie heeft die noodzakelijk is om in alle situaties snel te kunnen reageren. Verder kunnen we nog toevoegen dat de eerder verstrekte berekening tamelijk benaderend is, maar een voldoende algemeen beeld geeft van de betrokken risico’s.

Correcte houding
Een andere slechte gewoonte van de persoon die als passagier in een camper reist, is het plaatsen van de voeten op het dashboard. Een hebbelijkheid die enerzijds tijdens de reis tijdelijk comfort kan geven maar anderzijds ook een zekere manier is voor het veroorzaken van letsel aan de onderste ledematen in geval van een botsing.

Meer onderbrekingen en meer gezond verstand met de kinderen
In geval van vermoeidheid moet de reis vaker onderbroken worden, maar uw veiligheids mag nooit in gevaar worden gebracht voor een beetje meer ontspanning. Hier beëindigen we deze analyse, ondanks het feit dat er nog veel meer factoren zijn die de veiligheid beïnvloeden, met de vermelding van één van de gevaarlijkste gewoonten voor wie in een camper reist. Wij verwijzen naar de fout om de kinderen tijdens de reis in de bovenbouw of de bedden te laten: dit is een uiterste gevaarlijke onachtzaamheid, aangezien zeer waarschijnlijk is dat een op een stapelbed aanwezig kind valt en zich bezeert als gevolg van plotselinge bewegingen van de camper of bruuske remacties. Ook in deze gevallen wordt aangeraden om de reis vaker te onderbreken, nadat de voorraad speelgoed is uitgeput.

Alleen al met de correctie van deze foute gewoontes zullen het comfort en de veiligheid aan boord aanzienlijk toenemen. Er is maar weinig voor nodig, per slot van rekening.

​​​
 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>