13 Dec 2017

HELDER, FRIS EN ZOET WATER. OOK AAN BOORD VAN DE CAMPER

LEVEN OP WEG
Helder, fris en zoet water. Ook aan boord van de camper

Helder, fris en zoet water. Ook aan boord van de camper

Hoewel het evident lijkt, wordt het beheer van de watervoorziening aan boord en de inhoud ervan benaderd met veel nattevingerwerk en zonder specifieke kennis. Daarom gaan we graag wat dieper in op het onderwerp en geven we handige tips zodat u sereen met vakantie kunt vertrekken.

Kampeerders zijn een heterogene groep van mensen met verschillende ervaringen, maar de gemeenschappelijke deler die hen verenigt, is dat ze, om volledig autonoom te kunnen reizen, allemaal terugvallen op water. Het is dan ook absurd dat, wanneer ze weggaan met de camper, al is het maar voor een weekendje, water vaak het laatste is waar ze belang aan hechten. Tanks met lagen sediment vermengd met zand en bladeren of zelfs met kleine insecten of slakken vormen geen uitzondering. Laten we dus beginnen met twee eenvoudige voorzorgsmaatregelen die vertrekken bij de basis en het gezond verstand, in het teken van de hygiëne en de drinkbaarheid van het water:

Hygiëne
Voordat u vertrekt, is het een goed idee om uw watertoevoerslang te wassen en te ontsmetten met speciale producten, omdat de algen, biofilms en parasieten binnenin onvermijdelijk in de tank terecht zullen komen. Verder is het cruciaal om uw eigen toevoerslang te gebruiken, want de toevoerslang gebruiken die u meegeleverd krijgt bij de tank kan riskant zijn: uw voorganger heeft ze misschien gebruikt voor andere doeleinden, zoals de was of de cassette van de chemische wc, en dit kan u blootstellen aan gevaarlijke bacteriologische infecties.

Drinkbaarheid
Ook al zijn we zeker van de drinkbaarheid van het water dat we tanken, gebruiken we toch best een filter tijdens het bijvullen om te voorkomen dat vreemde voorwerpen zoals zand, roest, plantfragmenten of andere meekomen, en zo consequent het risico op ongewenste bacteriële groei te beperken. Het water dat we tanken uit de kraan thuis is zeker zuiver, maar dat blijft het niet omdat de reeds aanwezige chloor met antibacteriële werking na ongeveer 48 uur verdampt, waardoor de vloeistof in de tank wordt blootgesteld aan mogelijke vervuiling. Bijgevolg is het beter om de tank tijdens de vakantie regelmatig te ledigen, bij voorkeur voordat u ze opnieuw bijvult.

10 regels om steeds goed water aan boord te hebben:

1. Tank water van veilige bronnen.
2. Laat het water uit de kraantjes enkele minuten lopen voor u het gebruikt.
3. Ledig de toevoerslang steeds voor u ze opbergt.
4. Was ook de binnenkant van de watertoevoerslang met speciale producten.
5. Gebruik uw eigen watertoevoerslang.
6. Plaats een filter tussen de kraan en de toevoermond.
7. Reinig de tank één keer per jaar.
8. Ledig de tank en alle leidingen steeds helemaal door de kraantjes open te laten staan.
9. Desinfecteer de tank en de leidingen met specifieke producten, goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, voordat u de camper na opslag opnieuw gebruikt.
10. Als u het water in de tank moet gebruiken om te koken (of groenten of fruit te spoelen) en u geen ontsmettingssysteem hebt, kook het water dan gedurende minstens 10/15 minuten.

 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>