15 Feb 2018

Het belang van de klimaatregeling in de camper.

LEVEN OP WEG

De klimaatregeling is tegenwoordig geen optie of luxe meer, maar een uitrusting die wordt toegepast op alle voornaamste transportmiddelen: meer dan 80% van het wagenpark is uitgerust met klimaatregeling die zowel als airconditioning als als verwarming functioneert omdat de omgevingsomstandigheden in de passagiersruimte worden aangepast met de regeling van de hoeveelheid, de temperatuur en de vochtigheid van de ingevoerde lucht.

De klimaatregeling is een gesloten systeem dat werkt op het drukverschil en op de statuswijziging dat het koelgas tijdens zijn verplaatsing in het gehele circuit ondergaat. Het is een afzonderlijk systeem, voorzien van een eigen motor (de compressor), van warmtewisselaars (condensor en verdamper), van filters en buizen, dat altijd onder druk blijft, ook wanneer het systeem niet is ingeschakeld.

Ook om deze reden is het voor een efficiënt klimaatregelingssysteem belangrijk dat het vaak gebruikt wordt, zowel ‘s zomers als ‘s winters. Het systeem draagt tijdens elk seizoen bij aan het verbeteren van de veiligheid van de rijomstandigheden.

De toegenomen toepassing van glazen oppervlakken en de typische lange reistijden in een camper maken dat de klimaatregeling in groeiende mate belangrijk is voor het comfort aan boord. In de winter zorgt het systeem voor een snelle ontwaseming dankzij de regeling van de vochtigheid in de cabine en draagt het dus bij aan een verbeterd zicht en rijveiligheid. In de zomer is het rijden aangenamer en minder vermoeiend, ondanks de sterke zon. Bovendien verbetert het systeem ook de kwaliteit van de ingevoerde lucht dankzij de interieurluchtfilters. Voordat de lucht via de luchtkanalen de passagiersruimte bereikt, wordt hij door speciale filters geleid die de vervuilende deeltjes en de onaangename geuren opvangen.

Aan boord van Fiat Ducato Camper biedt het klimaatregelingssysteem een versterkte ventilatie in de gehele cabine, handbediende of automatische klimaatregeling, mogelijkheid voor extra verwarming en voorbereiding voor de klimaatregeling van het woongedeelte. Denk eraan dat de klimaatregeling, voor een optimaal comfort en het voorkomen van thermische schokken, vooral in de zomer, nooit op te lage temperaturen moet worden ingesteld: het ideale verschil tussen de externe en interne temperatuur moet niet meer zijn dan 6° - 7°. Verder moet de stroom koude lucht nooit op het lichaam gericht worden maar naar boven. Dit bevordert het vermengen van de koude lucht (zwaarder) met de warmere lucht (lichter).

Aan het einde van een lange reis, vooral op regenachtige en vochtige dagen, is het een goede gewoonte om de luchtkanalen gedurende enkele minuten goed te laten ventileren voordat de motor wordt afgezet. Het is voldoende om de klimaatregeling uit te schakelen en alleen de ventilatie actief te laten. Op deze manier zullen de verdamper en de luchtkanalen drogen en raakt u gewent aan de externe temperatuur. Bovendien wordt de vorming van schimmels en bacteriën als gevolg van vocht voorkomen; deze zijn verantwoordelijk voor onaangename geuren en allergische reacties. Natuurlijk is de regelmatige vervanging van het interieurfilter uiterst belangrijk om aan boord altijd over schone lucht te beschikken.

Denk er verder aan dat het de voorkeur verdient om het koelgas om de twee jaar bij te vullen om altijd perfecte prestaties van het klimaatregelingssysteem te waarborgen.

​​
 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>