MILIEUBESCHERMING ZIT IN ONZE AARD

Fiat spant zich in om de CO2-uitstoot te verlagen dankzij een continue aandacht voor de verbetering van de kwaliteitsnormen en door de uitwerkingen op het milieu van de voertuigen en de productieprocessen te beperken. Dankzij het verbruik, dat dankzij de Euro 6d-TEMP-motoren onder de laagste van de categorie valt, de Gear Shift Indicator, banden met geringe wrijving, dagverlichting (DRL) met led, motorolie met lage viscositeit en zeer gladde elastische strips is de Ducato de beste vriend van het milieu. Ook om deze redenen geven de belangrijkste tijdschriften aan dat dit de beste camperbasis is die door de belangrijkste fabrikanten wordt gebruikt.​

WIE VAN DE NATUUR HOUDT, REIST MET DE CAMPER

-52% CO2

Een vakantie met de camper beperkt de CO2-uitstoot tot 52% in vergelijking met een normale vakantie.

Als je met de camper reist, kies je voor een vakantie in direct contact met de natuur, maar kies je er ook voor om deze te beschermen. Een vakantie met de camper kan namelijk de vervuilende uitstoot tot 52% verminderen in vergelijking met een traditionele vakantie.

En als je kijkt naar de combinatie "auto + hotel", brengt het alternatief met de camper dit percentage zelfs naar 65%. Een vakantie met de camper is een verantwoorde en duurzame manier van reizen, waarbij niet hoeft te worden ingeleverd op comfort en plezier.

 

* Bron: “Unità Abitative Mobili”, onderzoek van prof. Paolo Fiamma (Universiteit van Pisa), 2015;

EURO 6d-TEMP – DE NATUUR ZEGT DANK U

Voor de nieuwe Euro 6d-TEMP-motoren heeft Fiat Ducato, naast het normale dieselroetfilter, een nabehandeling toegepast die gebaseerd is op het SCR-proces (Selective Catalytic Reduction - Selectieve Katalytische Reductie), een chemische verandering die de vervuilende stikstofoxiden (NOx) omzet in niet-gevaarlijke producten, zoals distikstof (N2) en water (H2O), dankzij de toevoeging van een reductiemiddel (ureum) dat in de handel bekend is als 'adBlue'. Het systeem reduceert de emissies aanzienlijk, terwijl de prestaties en het rijgenot onveranderd blijven. Op deze manier stellen we technologie en innovatie in dienst van het milieu. Om de emissies van een Euro1-camper te evenaren, zijn meer dan 50 Euro6-campers nodig en 14 om de stikstofoxidewaarde te evenaren. ​​

ONZE TIPS

 

Om de CO2-uitstoot te verminderen en het verbruik te beperken, dient u de reis tijdig te programmeren, de kortste route te kiezen en een aantal eenvoudige regels na te leven.

 

  • Voorkom dat u grote, uitstekende voorwerpen aan de buitenkant aanbrengt: op deze manier maakt u het beste gebruik van de aerodynamische lijn van uw camper.
  • Maak op intelligente wijze gebruik van de elektrische apparatuur aan boord en van de airco. Stel niet te lage temperaturen in.
  • Controleer of de bandenspanning juist is voordat u vertrekt.

  • Kies voor een goede rijstijl, rij op gelijke snelheid zonder plotseling te versnellen en af te remmen en kies voor een middelmatige snelheid.
  • Gebruik, wanneer nodig, tijdens het rijden de hogere versnellingen: de Gear Shift Indicator geeft u altijd het juiste moment aan om door of terug te schakelen.
  • Verlaag uw “rekening” door de verwarming, het warme water en het fornuis op verantwoorde wijze te gebruiken.

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>