23 Maa 2017

Kestävä matkailu. Mitä se todellisuudessa tarkoittaa?

ELÄMÄÄ TIEN PÄÄLLÄ
Kestävä matkailu. Mitä se todellisuudessa tarkoittaa?

Valinnan vapautta tarjoava ulkoilmamatkailu on kehitysmalli, jolla on tärkeä merkitys monien alueiden kokonaisvaltaisen taloudellisen infrastruktuurin kannalta. Näin on erityisesti joillakin Italian alueilla, joiden kulttuurillisesti ja ympäristöllisesti arvokkaisiin pieniin kyliin saattaa olla vaikea päästä. Matkailuautolla näihin kohteisiin voidaan ulottua toteuttaen kestävän matkailun perusperiaatetta: kunnioittaen ympäristöä, jossa on vieraana, ja tuottaen alueelle konkreettisia etuja.

Maailman matkailujärjestön (WTO) mukaan kestävä matkailu voidaan määritellä matkailun muodoksi, joka “täyttää matkailijoiden ja vierailun kohteena olevien alueiden tarpeet samanaikaisesti suojellen ja parantaen niiden tulevaisuuden mahdollisuuksia”. Tässä tarkoitetaan vastuullista matkailua, joka tukee matkailijaa ja matkakohdetta, “luonnonalueille kohdistuvaa matkailua, jonka on edistettävä luonnonsuojelua ja paikallisen väestön hyvinvointia”.

Keskeinen tekijä kestävässä matkailussa on vierailun kohteena olevien paikkojen ja niiden kulttuurien erityislaadun tunnustaminen, jolloin kohdepaikkojen ja sen väestön on siis myös oltava suoranaisia edunsaajia taloudellisessa mielessä. Liikkuvuuden, ulkoilmaelämän ja vuorovaikutuksen käsitteet sekä joustavuus- ja sopeutuvuusominaisuudet liittävät matkailuautoilun ja ulkoilmamatkailun kehitysmalliin, jossa matkailu on tärkeä osa monien alueiden kokonaisvaltaista taloudellista infrastruktuuria. Varsinkin Italiassa on paljon pieniä kulttuurillisesti ja ympäristöllisesti arvokkaita kyliä, joihin on vaikea päästä normaaleja turismin muotoja käyttäen.

Matkailuauto tarjoaa mahdollisuuden tutustua näihin kohteisiin noudattaen kestävän matkailun perusperiaatetta: kunnioittaen enemmän ympäristöä ja paikallisen väestön konkreettisia etuja paikkojen ja yhteisöjen suojelua ja kehittymistä silmälläpitäen. Kyse ei ole siis pelkästään lomasta, vaan käytännöistä:
• Ympäristön kunnioittamien
• Eettisyys ja hyvyys; ei alueen, kulttuurin tai väestön hyväksikäyttö
• Taloudellinen kestävyys matkakohteen väestön kannalta
• Sosiokulttuurilliset tekijät. Koko matka tapahtuu matkakohteen väestöä kunnioittaen ja alueen edun nimessä.

Kulkuneuvot
Pitkillä välimatkoilla ja valtamerten välisillä reiteillä lentäminen tuntuu lähes pakolliselta valinnalta, mutta lomamatkaa suunniteltaessa on mahdollisuus valita lyhempiä reittejä kiinnittäen huomiota ennen kaikkea vaihtoehtoisten kulkuvälineiden käyttöön ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Vaihtoehtoja on tarjolla aina polkupyörästä julkisiin kulkuvälineisiin tai junasta matkailuauton käyttöön. Matkailuautolla matkustava valitsee lomanviettotavan, jossa ollaan läheisessä kosketuksessa ympäröivään luontoon. Samalla hän valitsee ympäristöä suojelevan vaihtoehdon. Lomamatka Fiat Ducato -matkailuautolla voi vähentää saastepäästöjä jopa 52 % perinteiseen lomamatkaan verrattuna.*

Paikallinen talous ja kulttuuri
Ihanteellinen turisti suosii rakenteita ja palveluita, jotka työllistävät paikallista henkilöstöä, ja pyrkii yleensäkin investoimaan paikallisiin yrityksiin tavoitteena alueen talouden parantaminen ja mahdollisuuksien edistäminen aidolla tavalla. Lisäksi turistin ei pidä pysytellä paikallisesta väestöstä erillään olevana katsojana, jonka tavoitteena on pelkästään kohteen tarjonnasta nauttiminen. Sen sijaan hänen on sulauduttava paikalliseen kulttuuriin ja hyväksyttävä sen erilaisuus rakentavassa hengessä. Tutustuminen matkakohteen tapoihin, historiaan, ruokakulttuuriin ja vaikkapa paikallisen kielen puhuminen ovat erinomainen lähtökohta.

Elinympäristö
On runsaasti matkailupalveluiden tarjoajia (leirintäalueet, puistot, paikallisyhteisöt jne.), jotka pyrkivät edistämään luonnon koskemattomuutta sekä suojelemaan elinympäristöä ja paikallista biologista monimuotoisuutta. Tästä syystä nykyisin on suositeltavaa tehdä tietoisempia valintoja suosien palveluntarjoajia, jotka noudattavat luontoa ja ympäristöä kunnioittavia ja suojelevia toimintatapoja.

Matkailuautolla liikkuvalla on mahdollisuus toteuttaa vastuullista matkailua tehden tietoisia valintoja ja osallistuen aidosti alueen suojeluun ja säilyttämiseen. Lisäksi ulkoilmamatkailu pystyy luomaan matkailijassa uudistunutta hyvinvointia ja tasapainoa. Sen kautta hän lähes huomaamattaan omaksuu tehokkaasti konkreettisen kestävän ajatusmallin, jota voi soveltaa myös muilla sosiaalisen elämän saroilla ja päivittäisessä elämässä.

* Lähde: professori Paolo Fiamman tutkimus ”Unità Abitative Mobili” (liikkuvat asumisyksiköt), (Pisan yliopisto) 2015.

​​
 
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>